Simon Hedlund: Är Bibeln verkligen tydlig om homosexualitet?

Bibelns påstådda tydlighet vad gäller det vi i dag kallar homosexualitet är väldigt diskutabel. Det menar teologstudenten Simon Hedlund.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Observera att denna debattartikel publicerades 2015.
 

22 pingstpastorer skriver i en debattartikel i Dagen den 9/4-2015 att Bibeln är ”tydlig” i synen på homosexualitet och hänvisar genom allusioner till Första Korinthierbrevet 6:9 när de nämner att homosexuella inte kan ärva Guds rike. Då jag just nu skriver en magisteruppsats om den versen vill jag påpeka att det finns tänkvärda aspekter innan man ser arsenokoítai som tydligt.

Paulus är den förste att använda ordet. Sannolikt skapar han det utifrån:

* 3 Mos 18:22 och 20:13, där delarna i ordet (arseno = man och koitê = säng) finns i den grekiska versionen (Septuaginta) som Paulus använde.

* Det var vanligt att skapa ord där det första ledet i ett ord som slutade på koitê utgjorde dess objekt, till exempel doulokoitês (”en som ligger med en slav” och mêtrokoitês (”en som ligger med sin mor”. Arsenokoitês blir således egentligen ”en som sängar en man” alltså en som har sex med en man.

Redan här ser vi att kvinnor inte nämns, så "homosexualitet” måste avgränsas till enbart män.

Paulus använder ordet i ett sammanhang där överklassens synder fördöms. Hela brevet är egentligen riktat mot överklassens beteende (se till exempel kapitel 11). Man måste också förstå att sexualiteten på Paulus tid var ett maktspel, där det alltid fanns vinnare (den man som penetrerade) och förlorare (alla andra).

Genom att penetrera en annan man uppvisades stor manlighet då mannen tvingade sin vilja på en annan man och förnedrade denne – ett uppvisande av romersk manlighet i sin rena form. En fri romersk man bestämde över sina slavars sexualitet och hade även tillgång till prostituerade och frigivna slavar, vilka fortfarande skulle tjäna hans sexuella behov oavsett deras egen vilja. Samtidigt kunde man, om man gav sig till rätt man, genom att bli penetrerad få en mäktig patron som beskyddare. Genom att låta sig förnedras gav man denne en högre status och kunde få ett bekvämare liv i utbyte.

Denna form av manlig homosexualitet, baserad på girighet, makt och egen vinning, är den Paulus såg i sin samtid. Han hade även ett arv där homosexualitet mellan män sågs som uttryck för just girighet (Sodoms synd sågs länge som girighet, viljan att våldta män var ett uttryck för detta, se exempelvis hur Jesus använder Sodom i Matt 10:14-15). Det är detta Paulus har i fokus, vilket blir tydligt i det större perspektivet:

* Det fanns inget ord som direkt fördömde den giriga aspekten av manlig homosexualitet, så Paulus skapade ett.

* Brevet handlar om överklassens synder, där girighet uppenbarligen var ett problem.

* Ordet följs direkt av kléptês (tjuvar) och pleonéktês (giriga), två ord som handlar om att vara girig.

* Detta går hand i hand med Gamla Testamentet, där girighet och att inte hjälpa sin nästa är ett genomgående tema på Israels synd. Paulus, väl insatt i Skriften, hade samma perspektiv.

Allt detta har dock, som jag ser det, inget med dagens homosexualitet att göra.

Nya Testamentet är alltså tydligt med att den som sexuellt utnyttjar en annan man för sin egen vinning inte kan ärva Guds rike. Samma ord som i denna perikop används också i 1 Tim 1:10. Den enda passage i övriga Nya Testamentet som kan ses som fördömande homosexuella är Rom 1:26-27. Där finns dock det problematiska begreppet fysis som behöver utredas.

Två saker är således klara: Bibelns tydlighet när det gäller det vi i dag kallar homosexualitet är väldigt diskutabel, och enligt Bibeln krävs två eller tre vittnen för att avgöra en sak (Matt 18:16).

Jag hävdar att det i Nya Testamentet finns högst ett.

Simon Hedlund, teol. kand vid Uppsala Universitet och prästkandidat för Uppsala Stift

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Sara Waldenfors (S) företrädde kyrkolivsutskottet under debatten om Alpha på kyrkomötet.
Foto: Svenska kyrkan
Foto: Svenska kyrkan