SKR:s uppgift: Att vittna om Jesus

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Stig Melin skriver i Dagen den 25 maj utifrån vår debattartikel ”Vi kristna är kallade att rädda jorden” där han undrar ”vilka av SKR:s 27 medlemsförsamlingar som ställer sig bakom tanken att jordens status skulle vara viktigare att bekymra sig för än människan”.

Det kan då vara på sin plats att påminna om våra stadgar där rådets syfte beskrivs (§2).

att vara uttryck för och verka för kristen enhet

att främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling

att vara mötesplats för kristna kyrkor, samfund och församlingar för gudstjänst, bön, dialog, samråd och samverkan

att vara samlande och samordnande ekumeniskt organ på det nationella planet

Sveriges kristna råd, SKR, är en unik gemenskap av kristna kyrkor, samfund och församlingar i Sverige som med Bibeln som grund utifrån olika traditioner bekänner den treenige Guden, Fadern, Sonen och den heliga Anden. I den heliga Andens kraft och enhet vill SKR fullfölja den gemensamma kallelsen att i ord och handling vittna om Guds rike och Jesus Kristus som frälsare och herre.

I vårt uppdrag, som gäller alla troende, ingår också att arbeta med exempelvis freds- och miljöfrågor. Vi tror att Gud tillsatt oss att vara förvaltare av hans skapelse, och menar att det är ett uttryck bland flera för att bry sig om människor.

Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Böneutrop
Kyrka och politik