SKR som en trojansk häst

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

SKR: s företrädare vill inte svara på min kritik (Dagen 19 sep), det vill säga: lockar SKR till avfall genom s.k. interreligiös bön? Är Koranens gud densamma som Abrahams, Isaks och Jakobs Gud? Anser SKR att vi egentligen ber till samme Gud?

Vad säger detta om troheten mot den ende sanne Guden? Betänk Jesu ord: ” Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus”.

Det enda svar som SKR ger är att det var en ”positiv erfarenhet” och att det var religionsfriheten som var i fokus. Man häpnar! Är detta det enda SKR:s teologer kan säga om religionsblandad bön. Eller är det ett taktiskt sätt att tiga ihjäl kritiken?

Att stå upp för religionsfrihet är förstås bra även om Almedalsmanifestationer knappast hjälper de kristna som dödas och förtrycks runt om världen.

Tystnaden från samfunds- och kyrkoledare är total. Kan det bero på att kyrkoledarna sitter med i SKR:s styrelse och känner varandra. Då kritiserar man gärna inte varandra.

SKR fungerar som en trojansk häst. Som smyger in ”bedräglig filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus” (Kol. 2:8). Mats Olofsson

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Nyhem och Torp
Premium
Foto: Agnes Öjfelth
Debatt
Foto: TOMASONEBORG/SvD/SCANPIX