Skriv även om dem som får stanna

Under lång tid har det varit mycket om Migrationsverket och asylärenden. Många har asylskäl. Man har utsatts för förföljelse eller hotats till livet. Men, jag saknar verkligen ett par andra perspektiv i artiklar och i debatter i tidningen Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ni skriver inget om det stora svenska flyktingmottagandet om man jämför med övriga nordiska länder. Sverige har under tio års tid gett uppehållstillstånd till närmare en halv miljon människor! Flyktingar och deras anhöriga. Många får faktiskt stanna i Sverige. Det låter inte så i Dagen.

De övriga nordiska länderna tar emot oerhört mycket färre flyktingar. Ser man på antalet som fick asyl år 2017 och jämför dessa länder med Sverige, och med hänsyn till befolkningsstorlek, så har Norge tagit emot en tredjedel av vårt mottagande, Finland en fjärdedel och Danmark mindre än en sjättedel. Varför skriver ni inget om detta?

Sverige har i dag stora problem med trångboddhet i de allra flesta kommuner. Vi har utanförskap och segregerade områden. Det finns undanträngning när inga hyresrätter finns tillgängliga. Ungdomar kan inte flytta hemifrån, socialtjänster har tömt sina möjligheter till att ta hem folk från behandlingshem till utslussning, vid misshandel från sin partner har man ingenstans att flytta utan bra kontakter. Det och annat är stora bekymmer som ni inte belyst. Kommunerna får ta i detta dagligen.

Om övriga nordiska länder hade tagit emot i proportion till vårt mottagande så hade Sverige inte haft problem i den omfattning som vi har. Om våra kyrkor uppmanat medlemmar att öppna upp sina hem under det antal år det tar att stå i bostadskö så hade trångboddheten varit lägre och integrationen bättre. Att ge ett uppehållstillstånd är bara början. Det är konkret praktisk integrationshjälp som behövs, till alla dessa som får stanna. Inte bara ord och klagan över myndigheter. Civilsamhället kan verkligen hjälpa till med integration och inkludering.

PeO Hjälmefjord, Växjö, jobbar till vardags som integrationsutvecklare i Alvesta kommun  

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Corona och äldreboenden
Övergrepp i kyrkan
Foto: Isaac Holmgren
Foto: Isaac Holmgren
Sexhandel