Skyttedal: Så menar jag

I Dagen (2/9) tas min debattartikel i DN upp och de missförstånd som omgett den.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

 Tyvärr blev inte min ingångsvinkel tydlig i Dagens artikel.

Jag har aldrig argumenterat för en begränsning i form av ett artificiellt nummertak för asylmottagandet, däremot så anser jag det nödvändigt att Sverige tittar över sin migrationspolitiska praxis. Sverige har i åratal genom förhandlingar försökt påverka andra EU-länder att ta emot fler asylsökande men vårt eget stora mottagande fungerar som en ursäkt för andra länder att inte ta sitt ansvar.

Vi bör göra vad vi kan med vår migrationspolicy för att sprida asylflödena jämnare över Europa.

Sara Skyttedal

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KYRKATTACKEN I SRI LANKA
Premium
Foto: Gemunu Amarasinghe