Släpp pekpinnar, skuld och skam

Genom att utbilda elever i sex och samlevnad, att våga utmana normer och faktiskt få kunskaper ger man eleverna makten över sitt eget liv. Det skriver Cindhy Cronjezon angående RFSU, i en replik till de kristna ungdomsförbunden.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debattörer från kristna ungdomsförbund kritiserar (Dagen 27/9) RFSU:s material ”Sex i skolan” och menar att det inte tar upp kärlek i kombination med sex samt att materialet är ensidigt.

Jag undrar om debattörerna alls läst materialet? RFSU:s material är ämnesintegrerat och tar inte bara upp sex och kondomer, utan har många ingångar och infallsvinklar kring kärlek, normer, värderingar och ja, sex. Men debattörerna verkar sitta på en del intressanta sanningar och invändningar mot materialet.

Som att eleverna ”inte får veta att njutningen för de flesta människor blir större när sex är ett uttryck för kärlek” och att ”risken är stor att ju fler de har sex med, desto mindre får de ut av det”.

Jag undrar vad det är för en undersökning som man hänvisar till och jag är även starkt ifrågasättande till hur man kan veta vad som ger någon annan njutning. Hur kan debattörerna veta vad jag blir upphetsad av, vad jag tycker är skönt eller om mitt sexliv blivit bättre ju fler jag har haft sex med?

Något annat som man tar upp i artikeln är att ”som en röd tråd genom hela materialet går tanken att skolan måste rikta sig till de elever som betecknar sig själva som homo, bi, trans eller queer i sin sexuella orientering. Man vill, som man uttrycker det, spegla olika synsätt på sexualitet och inkludera alla elever.” 

För det första måste jag informera om att trans inte är en sexualitet, utan med transpersoner menas oftast personer som genom sina könsuttryck och/eller könsidentiteter avviker från könsnormen. Och det är väl fantastiskt bra att det äntligen finns ett material som vänder sig till alla, oavsett sexuell läggning, sexuella praktiker eller könsidentitet?

Debattörerna tycker att en stor brist med materialet är att det inte tar upp eller ger kunskap om hur man får ett förhållande att hålla, hur man vårdar kärleken och hanterar konflikter.

För om man skulle få den kunskapen så menar debattörerna att man skulle få bättre sexliv och familjeliv men även så ”blir färre kvinnor utsatta för våld i hemmet”.

Våld och makt är en helt annan diskussion och även män blir utsatta för våld, inte bara kvinnor. Är det så att man blir utsatt för våld och maktut­övning i en relation så är väl ändå skilsmässa att uppmuntra, så även om man inte är lycklig med den man lever med.

Finns barn med i bilden, är jag fullt övertygad om att även barnen blir lyckligare om föräldrarna är lyckligare utan varandra. Måste även poängtera att ”våld i hemmet” inte har något med sex eller kärlek att göra.

Det står inte någonstans i materialet att man inte ska prata om kärlek och respekt. Tvärtom är jag övertygad om att det är just detta RFSU vill att man ska undervisa om så att eleverna får med sig kärleken till sig själv, sin kropp och lust, kärleken till andra och andras kroppar och lust, uppmuntran att vara fri att välja, känna och njuta och tillräckliga kunskaper att skydda sig från könssjukdomar, kränkningar och våld. Kunskap är makt. Genom att utbilda elever i sex och samlevnad, att våga utmana normer och faktiskt få kunskaper ger man eleverna makten över sitt eget liv.

Jag kan inte låta bli att undra om debattörerna vill utbilda och prata om de starka krafterna som det är att vara nykär eller hur svindlande det kan vara att ha sex?

Eller är det så att debattörerna mest önskar att eleverna ska ”hålla på sig” och inte ha sex före äktenskapet, att det är att föredra att bara leva med en partner genom hela livet och helst inte skilja sig och att man som homosexuell/bisexuell inte ska ”leva ut” sina känslor och lust utan att celibat är att föredra?

Min önskan är att alla elever och ungdomar ska få möjlighet att få en stor kunskapsbank som ger redskap resten av livet och att alla människor ska kunna välja den lust och kärlek som känns rätt för dem. Utan pekpinnar, skuld och skam.

Cindhy Cronjezon

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT