Sluta tävlingen "mest kristen"

Vi kan hamna i olika sakpolitiska slutsatser trots att vi har samma grundvärderingar, skriver Matilda G Stålbert, KD-politiker från Göteborg, som reagerar mot att partikolleger hävdar att kristna marginaliseras i partiet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Under de senaste åren har bilden satts av att Kristdemokraterna i allmänhet, och kanske Kristdemokraterna i Göteborg i synnerhet, skulle vara på väg att glömma de kristna värderingar som vårt parti bygger på. Det finns dessutom de som hävdar att de politiker som är kristna skulle marginaliseras i partiet.

Fouad Rasho, fram till nyligen kommunfullmäktigeledamot i Göteborg, berättar i Världen idag att han upplever sig petad från Kristdemokraterna i Göteborg för att han är pastor och står för kristna värderingar. Det är oerhört tråkigt att han upplever det så. Det finns många saker som exempelvis vi i Göteborg behöver arbeta på när det gäller att skapa engagemang och ta tillvara alla goda krafter. Vi är långt ifrån perfekta.

Men med det sagt vill jag lyfta blicken från den aktuella situationen och fråga de som menar att de blir missgynnade för att de är kristna och står för kristna värderingar: Vilka kristdemokratiska politiker står inte för kristna värderingar?

De kristna värderingarna är själva grunden för vår ideologi, och politiker som inte delar dessa har så klart inte mycket att hämta i vårt parti.

Det är dock fel att anta att alla som har kristna värderingar kommer att landa i samma politiska slutsats vid alla tillfällen. Det är inte heller så att man alltid prioriterar samma sakpolitiska frågor utifrån dessa värderingar. För någon är kampen för en human flyktingpolitik det allra viktigaste medan någon annan främst lägger sin kraft på att få en vård som verkligen sätter människan i centrum. Precis som i en församling där alla har gemensam tro men ändå kan diskutera och tycka olika kring organisation, teologi och styre av församlingen, så kan starkt ideologiskt rotade politiker hamna i olika slutsatser trots samma grundläggande värderingar.

I olika val de senaste åren har en del kandidater för Kristdemokraterna presenterat sig som de "kristna profilerna". Kristna värderingar har i detta sammanhang blivit synonymt med kristen tro. Följdfrågan av en sådan slogan blir om ingen av de andra på listan skulle vara kristna eller stå för kristna värderingar?

Att som politiker bli ifrågasatt för mina politiska ståndpunkter av politiker från både andra partier och mitt eget bejakar jag och uppskattar. Det är genom debatter och dialog vi når fram till de bästa slutsatserna. Problematiskt är dock om detta med att vi ska värderas som "mer" eller "mindre" kristna ska fortsätta. Det blir nästan som en tävling - en mycket märklig sådan. I Kristdemokraterna precis som i andra partier finns politiker som är kristna, men jag tror få politiker i andra partier behöver uppleva sin tro ifrågasatt i samband med politisk debatt.

Jag är kristen, min tro är grundstenen i mitt liv. Jag är också kristdemokrat. Jag tror inte att det är möjligt att helt skilja på tro och politik, eftersom jag som politiker, i alla beslut jag tar, har med mig min kristna tro och de värderingar jag fått till följd av den. Det är dock viktigt att veta att det inte finns något som säger att man måste vara kristen för att vara kristdemokrat, precis som man inte måste vara ateist för att vara Folkpartist. Troende kristdemokrater hamnar lika ofta som andra i olika slutsatser politiskt.

Det är många som blir sårade när förtroendevalda beskriver det som att de kristna, och de med kristna värderingar, tvingas lämna partiet eller marginaliseras, eftersom slutsatsen blir att de som är kvar och kämpar med politiken skulle sakna både tro och kristna värderingar.

Tävlingen "mest" kristen måste få ett slut, annars finns en risk att tron blir ett skyltfönster som utnyttjas för att vinna politiska poänger och personkryss. Händer det är vi riktigt farligt ute, det gynnar varken Kristdemokraterna eller kristenheten.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Leif R Jansson / TT