Socialdemokraterna är ett hot mot civilsamhället

Sveriges första feministiska regering har blivit en kvinnofälla.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Statens roll är att vara samhällets beskyddare. Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Tyvärr har staten misslyckats med denna grundläggande uppgift under den senaste mandatperioden.

Det civila samhällets huvuduppgifter är att socialisera individerna och uppfostra dem. Dess främsta roll är att överföra de dygder och värderingar som behövs för att ett samhälle ska kunna fungera och utvecklas. Förutom familjen, som är grundpelaren för det civila samhällets kärna, inkluderas även de frivilliga sammanslutningar som grannsamverkan, idrottsklubbar, församlingar med flera. Regeringen har dock med sin socialdemokratiska agenda lyckats genomföra sin vision om att staten ska ta över aktörsrollen i det civila samhället.

Man har nedvärderat föräldraskapet genom kvotering av föräldraförsäkringen. Man propagerar för tidig inskolning av barn med alldeles för stora barngrupper i kommunalverksamhet. Regeringen har avskaffat gåvoskatteavdraget och återinfört skatt på gåvor till ideella föreningar och verksamheter.

Medan myndigheter har slösat bort skattepengar ser vi hur religiösa friskolor har hotats av regeringen, trots att majoriteten är väl fungerande på många plan. Människovärdet har bortprioriterats genom nedskärningar inom LSS och äldreomsorgen. Och psykisk ohälsa samt ensamhet har blivit vår tids största folksjukdom.

Det verkar som om regeringen behöver kulturtolkar för att inse att hedersförtryck och tvångsgifte pågår i det fördolda. Vidare öppnar flera län upp för att tillåta moskéers böneutrop. Regeringen har prioriterat att få in feministiska socialdemokrater i FN:s högkvarter.

Sveriges första feministiska regering har blivit en kvinnofälla.

Regeringens drömmar om kvotering, som frångår principen om lika möjligheter oavsett kön, borde få vår diskrimineringsombudsman att ta sig för pannan. Det är ett frontalangrepp på kvinnligt företagande att vilja ta bort rut-avdraget där många kvinnor är verksamma eller att införa vinsttak på vård- och omsorgsföretagen. Det är en bransch där 55 procent leds av kvinnor, jämfört med 29 procent i övriga näringslivet.

Kampen för att behålla klassamhället och göra den offentliga sektorn till befolkningens främsta försörjare är socialdemokraternas kärleksbarn. Det går före uppmuntrande av människors flit, frihet och utveckling.

Det politiska hotet som slår mot människors frihet fortsätter. Det är skrämmande hur nästa generationens politiker med socialistiska och liberala idéer växer fram. De liberala ungdomsförbunden vill legalisera allt ifrån knark till surrogatmödraskap. Tidelag, incest, nekrofili och månggifte är bokstavligen ämnen som har diskuterats på årsmöten. Det finns ungdomsförbund som vill avskaffa alla nationer, som vill bränna den svenska flaggan och i stället ingå i en form av kosmopolitisk superstat. Vi ska vara tacksamma över förmånen att ha växt upp i ett land av frihet och trygghet. Detta får inte försummas.

Sverige liknar en plastblomma som kanske ser bra ut på långt håll, men saknar liv. Det må synas vara rationellt och kanske funktionellt, men saknar själ. Den judisk-kristna etik och dess värderingar som vi kristdemokrater grundar vår vision i behövs för ett friare och tryggare samhälle. Nu mer än någonsin.

Sarah Havneraas, familj- och jämställdhetspolitisk talesperson KDU Sverige, kommunpolitiker Uppsala (KD)

Läs fler artiklar om Socialdemokraterna

Alla tidigare artiklar

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.