Språkets gradvisa brutalisering

Om public service överger språkvården och öppnar för verbal råhet, då är läget allvarligt, anser Torbjörn Edebol. Med ett vårdat språk kan vi bygga in respekt för människovärdet och hänsyn för andras känslor, värderingar och integritet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Pågår en brutalisering av språket i det offentliga rummet? Ledare för underhållningsprogram i Sveriges Television tillåts numera att svära rakt in i kameran framför svenska folket. Är det något att förfasa sig över? Ja, just därför att det tyvärr speglar en trend i samhället mot en förgrovning av språket. Det berör inte endast sociala medier och det så kallade hatspråket. Det berör även traditionella medier. Även i tv:s familjeprogram kan man numera höra svordomar och i tidningar använder politiker och kändisar svordomar för att ”förstärka” språket.

De som borde vara föredömen i språkvård tenderar att svika sin uppgift och nu har de tydligen fått stöd av programledare i statstelevisionen. Eller skulle det kunna vara så illa, att en stor del av de som använder språket professionellt inte är medvetna om språkets genomslagskraft?

Många föräldrar, journalister, politiker och lärare anstränger sig nog för att dränera språkets sumpmarker. De ser sambanden mellan vårt språk och vår människosyn, våra attityder och beteenden. Men om offentliga medier och public service överger språkvården och öppnar för verbal råhet, då är läget allvarligt.

Några vill försvara det grova språket med hjälp av frihetstemat. Vi måste få vara fria att skämta och krydda vårt eget språk. Alltsammans tillhör ”den personliga och/eller konstnärliga friheten”. Men de glömmer alla som faktiskt mår dåligt av att lyssna på tarvliga skämt förstärkta med svordomar. Språket är inte endast en individfråga. Det är en samhällsfråga! Med ett vårdat språk kan vi tillsammans skydda våra miljöer och bygga in respekt för människovärdet och hänsyn för andras känslor, värderingar och integritet. Med ett vårdat och vänligare språk skapar vi etiska spelregler för vårt umgänge och vi övar oss i att upptäcka och uttrycka nyanserna i livet. En råare språk bygger murar istället för broar.

Är då svordomar och våldsspråk bara ett språkproblem? Nej, inte bara! Det är i grunden är andligt problem. Det råa språket är imperialistiskt. Det breder ut sig på det goda språkets bekostnad. De spröda signalerna tystas ned av den trista jargongen. Svordomar hör till gruppen aggressivt och respektlöst språk. Allt oftare används svordomar för att förstärka nedsättande tal i rasistiska utfall, könsord och sexistiska skämt. Stegrande frekvenser av djävulska anrop och massdeportationer till helvetet speglar tyvärr mycket mer än ett dåligt språk, dåliga attityder eller en dålig etik. Det speglar onda makters verklighet och därför behövs bön och helig Ande. Men samtidigt som vi ber, kan vi protestera mot den här typen av förfall och låta ansvariga förstå att vi är många som upplever att det råa språket är både sårande och stötande. Låt oss inte tiga ihjäl saken, utan tala om vad vi faktiskt tycker.

TORBJÖRN EDEBOL, kyrkoherde i Mjöbäck

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
EU-VALET 26 MAJ
Nyheter
Foto: Anders Wiklund/TT
Premium
Foto: Arne Winerdal