Ställ frågan: Vad skulle Jesus gjort?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Jag träffar dem varje vecka, inte alltid gudstjänstbesökare, sällan välbärgade, inte alltid strategiska och välorganiserade men de gör som Jesus gjorde. De avstår från egen vinning och bekvämlighet och ”antar en tjänares gestalt”, inte sällan en mors och fars gestalt.

Jag tänker på mina vänner som öppnat både hjärta, hem och plånbok för ensamkommande barn och ungdomar eller nyanlända familjer och unga vuxna som flytt för sina liv i hopp om en framtid i fred och frihet.

För mig är dessa kvinnor och män dagens ”barmhärtiga samarier” och ”ordets görare, inte bara dess hörare”. De varken blundar eller går förbi den nöd som borde få oss alla att göra vad vi kan just här och nu.

Jag frågar mig dagligen varför inte fler av oss som råkat födas i ett land som Sverige kan tänka att behovet av att bli älskad, få skydd, mat och tak över huvudet kunde ha varit mitt eller min tonårings, mitt barnbarns eller min gamla mammas.

Vårt land har denna sommar ställts inför den stora utmaningen att släcka bränder och rädda skog, människor och egendom. Vårt land ber om hjälp och får det. Men vad hade hänt om vi inte fått den?

När jag tittar ut över odlingslandskapet där jag bor kan jag konstatera att torka och missväxt hade inneburit en vinter av svält om jag levt för 100 år sedan.

När vi möter konkreta behov och situationer, enskilda individer, vår nästas behov och sårbarhet borde vi göra det Jesus säger att hela Guds lag vilar på, att älska vår nästa som oss själva.

I en av sommarens evangelietexter läser vi orden av Jesus: ”Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.”

Min bön: "Herre Tack för alla som har modet att visa tro i handling. Förbarma dig över oss människor att vi kliver ur vår bekvämlighetszon och lever efter din vilja."

Ingrid Graaf

Diakon i Svenska kyrkan, Nybro

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Hagia Sofia blir moské