Stoppa demoniseringen av judar

Den verkliga diskrimineringspolitiken i Mellanöstern är den som av grannländerna decennium efter decennium riktas mot Israel. Det skriver Israels ambassadör.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Under min tid i Sverige som ambassadör har jag med förvåning noterat hur ofta det i Mellanösterndebatten förekommer dunkla referenser och hänvisningar till Andra världskriget och till judiskt lidande under Förintelsen, som ett sätt att försöka kasta en skugga över Israel som aktör i dagens Mellanöstern. Detta trots att inget som helst rimligt samband kan sägas existera mellan dåvarande förhållanden och dagens konflikt i Mellanöstern. En konflikt där för övrigt ofta den dagliga och skoningslösa terrorn mot Israels civila förbigås med bekväm tystnad.

Det skulle gå att avfärda dessa antydningar enbart som barocka och ovärdiga ens en kommentar. Nazisternas besatthet av att med alla medel mörda och fysiskt utplåna varje judisk man, kvinna och barn i världen enbart för brottet att vara född till jude inser nog de flesta saknar varje samband med dagens territoriella konflikt mellan israeler och palestinier – hur tragisk den än är för båda parter.

Tydligen är det ändå för vissa debattörer en slags psykologisk lättnad att antyda ovan anförda parallell mellan Andra världskrigets exempellösa förbrytelser och dagens Mellanösternkonflikt. Emellertid måste alla ansvarsfulla opinionsbildare, hur kritiska de än må vara mot Israel, ovillkorligen ta avstånd från denna demonisering av Israel och urholkning av Förintelsens minne – minnet av den industriella massutrotningen av miljoner människor på rasistisk grund.

På liknande sätt ser man också anklagelsen om påstådd ”apartheid” anföras som ett slagträ i debatten. Apartheid innebär att utifrån rasistiska utgångspunkter beröva en befolkningsgrupp dess människovärde och reducera dess medlemmar till officiellt mindervärdig grupp i samhället.

De säkerhetsåtgärder som Israel tvingas att vidta i den rådande konflikten för att skydda sina egna medborgares liv och som naturligtvis påverkar levnadsförhållandena på de palestinska områdena är en följd av konfliktsituationen och av den decennielånga terrorn mot Israel. Alla ansträngningar görs för att minimera påverkan på palestiniernas dagliga liv men Israel har liksom alla länder rätt till självförsvar och en skyldighet att skydda sina medborgares liv.

Med tanke på att en femtedel av Israels befolkning är arabisk med fulla medborgerliga rättigheter, arabiska officiellt språk, arabiska partier – inte sällan mycket kritiska mot Israel – fullt representerade i landets parlament Knesset och de israeliska arabiska kvinnorna de kanske högst utbildade samt mest emanciperade och framgångsrika i Mellanöstern, faller påståendet om ”apartheid” på sin egen orimlighet. Samtidigt är det ytterst respektlöst mot de sydafrikaner som under många år officiellt var stämplade som mindervärdiga och offer för den mest brutala rasism.

I en territoriell konflikt mellan två sidor sker naturligtvis viss stereotypisering av ”Den Andre” på båda håll. Märkligt nog uppmärksammas emellertid sällan de aktörer som både i teori och praktik verkar för en total åtskillnads-/apartheidpolitik och verkligen använder en retorik som i sin folkmordshets faktiskt kan sägas påminna om rent nazistiska tongångar. Det handlar här om Hamas som i sina statuter förespråkar mord på judar i hela världen liksom total etnisk rensning från judar på både de palestinska områdena och i dagens Israel. Det handlar också om Iran, vars regim anförd av president Ahmadinejad ständigt uppmanar till fysisk utplåning av Israels och dess invånare. Detta är reella, verksamma och våldsbejakande ideologier som genom sitt aktiva stöd för terrorismen har en ytterst negativ inverkan på dagens Mellanöstern.

Just avhumanisering och demonisering av israeler – samt inte sällan judar – är ett av de största hindren för fred och varje form av framsteg i Mellanöstern. Det är därför oerhört viktigt att alla ansvarsfulla debattörer bidrar till att avmytologisera den israelisk-palestinska konflikten – istället för att, som ibland verkar vara fallet, göra tvärtom. Israeler – liksom palestinier – är människor som alla andra och den israeliska civilbefolkningens lidanden kan exempelvis illustreras av den dagliga raket-terrorn mot södra Israel. Totalt 15 000 raketer har avfyrats mot Israel under tio års tid och en miljon israeler lever ständigt inom terrorns radie.

Mellanösternkonflikten är en tragisk territoriell och nationell konflikt liksom andra konflikter i världen. Den tilltagande radikaliseringen i Mellanöstern leder till en alltmer extrem hets mot Israel, israeler och judar. Gamla antisemitiska blodsmyter sänds som familjeunderhållning på bästa sändningstid i arabvärlden och på officiella kartor är Israel rutinmässigt bortretuscherat – liksom för övrigt också på palestinska beskickningen i Stockholm.

I dessa tider – i rättvisans och fredens intresse – är det oerhört viktigt att vi alla markerar mot extremismen och hatideologierna. Hetsen mot Israel och dess medborgare måste få ett slut. Den verkliga diskrimineringspolitik i Mellanöstern som världen borde fördöma är den som av grannländerna decennium efter decennium riktas mot Israel, regionens enda demokratiska och pluralistiska samhälle. Det är hög tid för världssamfundet att reagera mot de stereotyper och den propaganda som mer än något annat står i vägen för försoning och fred.

Isaac Bachman, Israels ambassadör i Sverige

Fakta:

  • Debattartiklar och insändare skickas till:
  • debatt@dagen.se Dagen debatt, 105 36 Stockholm
  • Glöm inte att uppge namn, adress och telefon.
  • För icke beställda manus ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta texten.
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Nyhem och Torp
Premium
Foto: Agnes Öjfelth
Debatt
Foto: TOMASONEBORG/SvD/SCANPIX