Stort misstag av regeringen

Trossamfunden gör i dag stora insatser för yngre, äldre och sjuka, det senare i första hand genom Sjukhuskyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Det civila samhället står uppenbarligen inte högt i kurs i den nya rödgröna regeringen. Det märks i budgetpropositionen, där de bland annat vill sänka bidraget till trossamfunden i Sverige. Sett på några år är sänkningen 35 procent och motiveringen lakonisk: ”för att bidra till prioriterade satsningar”

Efter lovorden om trossamfundens verksamhet tidigare i budgetpropositionen ger citatet uttryck för hafsverk och nonchalans.

Trossamfunden gör i dag stora insatser för yngre, äldre och sjuka, det senare i första hand genom Sjukhuskyrkan.

För att inga missförstånd ska råda: Bidragen ges till alla aktiva religioner i Sverige. Inte minst i dessa dagar gör muslimska organisationer goda insatser.

Det andra påtagliga ämnet är avskaffandet av skattereduktion för gåvor till humanitärt arbete. Det har visat sig att den skattereduktionen har stimulerat många att ge eller ge mer, att avskaffa möjligheten till skatteavdrag kommer att minska givandet med mångmiljonbelopp.

Jag tror man lurar sig själv genom att göra förhållandevis små besparingar i statsbudgeten, men som betyder mycket i det civila samhället.

Lennart Kollmats (FP), f d riksdagsledamot

Fakta:

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KYRKATTACKEN I SRI LANKA
Premium
Foto: Gemunu Amarasinghe