Svar direkt: Varför ingen statistik över tidigare program?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Låt mig först säga att jag har den största respekt för Tithi Hahn och Sören Wibeck och Marie Liljedahl.Jag kritiserar produktionen ”Människor och tro” för ensidighet och brist på journalistisk mångfald inom sektorn religion i Sverige och världen.Med sluggerformuleringar anklagar ni mig för demagogi och osaklighet. Vad ska jag säga om det? Eftersom ni inte vågar (!) redovisa just statistiken över hur ni förvaltar ert uppdrag blir all diskussion bara ett förlängt redaktionsmöte.För mig handlar det inte om brist på ”pingstbevakning”. Jag använder bara pingstväckelsen i världen som exempel, eftersom man i Sverige annars lätt kan tro att det handlar om en ”mindre sekt”.Jag har ingen invändning mot ämnen ni redan tagit upp, jag bara ifrågasätter varför ni saknar så mycket mer av religionens värld.Jag är beredd att föra denna diskussion vidare om ni vågar ge mig er ”dagen-efter-lista” som offentligt avslöjar er nyhets- och aktualitetsvärdering.I annat fall tar jag mig friheten att uppfatta det som att ni egentligen ger mig helt rätt.
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
UTVISADE KONVERTITER
Premium