Svartmåla inte muslimsk tro

Mona Walter gör gemensam sak med nyfascister genom sitt sätt att beskriva islam. Det hävdar Martin Nihlgård som istället ser med respekt på muslimers trosutövning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Till att börja med vill jag säga att jag känner med Mona Walter, som upplevt hot på grund av sitt val av religion och på grund av att hon använt sig av yttrandefriheten för att vara kritisk. Den typen av hot är bara värda avståndstagande och förakt. Samtidigt vill jag dock starkt ta avstånd från den oerhört förenklade bild Walter vill förmedla av islam i sin debattartikel i Dagen.

Erik Ullenhag uppmärksammar ett stort problem i Sverige i dag. Mängder av människor känner sig hotade, de trakasseras och diskrimineras i Sverige på grund av att de är muslimer. Den växande högerextremismen i Europa utmålar islam som det stora hotet mot Europa i dag, här är Sverigedemokraterna ett tydligt exempel. Inom nyfascismen talar man inte längre om ras utan om kultur och religion. Man utmålar islam som ond, oföränderlig och endimensionell. Här gör Ullenhag, som integrationsminister, en mycket viktig markering. Den situation som muslimer i Sverige i dag upplever och som finns dokumenterad i flertalet rapporter verkar Walter helt blind för. Istället gör hon gemensam sak med nyfascisterna och eldar på hatet utifrån enstaka exempel och lösryckta Korancitat.

Visst finns det fanatiska tolkningar av islam, men det finns det av kristendom, judendom och buddhism också. Att som Mona Walter rycka ut lösa meningar ur en helig skrift för att förklara ett helt trossystem är givetvis ohållbart, det är just så fundamentalister använder Koranen eller Bibeln. Det sättet att presentera en hel världsreligion, som Walter visar på, pekar en total oförståelse för religioners mångfaldiga ansikten och på en i förlängningen mycket grumlig människosyn.

Om kristna möter andra religioner som Walter bemöter islam kommer vi att skapa ett samhälle med ytterligare motsättningar och konflikter. Hur ska vi kunna möta muslimer med respekt och som jämlikar om vi menar att de antingen är fanatiska mördare eller inte har förstått sin egen religion?

Som rektor på en kristen skola med många muslimska studerande vill jag med tydlighet och bestämdhet ta avstånd från denna nedlåtande syn på islam och muslimer.

Att lyfta ut stycken ur Koranen och rakt av ställa dessa mot ett nutida språk om demokrati och yttrandefrihet låter sig inte enkelt göras. Man kan i så fall på samma sätt hitta stöd för både slaveri och kränkande av mänskliga rättigheter i Bibeln. Man kan också i Koranen hitta verser som talar om att den människa som dödar en människa ska anses ha dödat hela mänskligheten. Det finns självklart mängder av förståelser och tolkningar av både kristendom och islam. Det pågår ständigt förändring av religionsförståelser när samhällen förändras. Att påstå att kristendom går att förena med demokrati, men inte islam tyder på en väldigt selektiv läsning av vår gemensamma historia.

Jag har under mina studier i islamologi och under mitt tidigare arbete som rektor för det muslimska studieförbundet Ibn Rushd mött något helt annat än det som Mona Walter menar är islam. Jag har fördjupat min tro i mötet med den muslimska mystiken. Jag har lärt mig nya sätt att arbeta för mänskliga rättigheter av föreningar som ”Sveriges muslimer för fred och rättvisa”. Jag har imponerats av modiga muslimska feminister som tar kampen både mot patriarkala strukturer inom islam och mot den främlingsfientlighet de, som kvinnor i slöja, möter i vardagen. Jag har mött ödmjuk, uppriktig, kärleksfull, reflekterande, kritisk och sann muslimsk tro, varianter av islam som Walter är helt blind för.

Martin Nihlgård, rektor på Sundsgårdens folkhögskola.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Hagia Sofia blir moské