Svenska kyrkan ska vara till för alla

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kyrkovalet handlar om vilken kyrka som vi vill ha i framtiden. Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) står för en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle som tar ställning mot orättvisor.

Att vara en öppen folkkyrka innebär att alla är välkomna oberoende av bakgrund, etnicitet och sexuell läggning. Att äktenskapet ska vara ett äktenskap för alla vinner vi alla på. Det skulle inte kännas bra för mig som heterosexuell att bli vigd av en präst som tidigare nekat ett annat par på grund av denne prästs inställning mot kärleken.

Att aktivt ta ställning mot orättvisor är också bra för alla, även för oss som jobbar och har det bra. Ett samhälle med mindre klyftor mår alla bättre av än ett samhälle med stora klyftor.

Det vore bra med fler medlemmar – gärna aktiva. Då behövs olika former av gudstjänster som passar både de som vill delta i en högmässa och de som vill vara med i en alternativ gudstjänst. Därtill är det bra med verksamheter i församlingshemmet som passar alla. Det behövs både bibelstudium och träffar av mer social karaktär.

En röst på ViSK och en öppen folkkyrka innebär framför allt är en röst för dem som bäst behöver det.

Sven Hellbom, kandidat för ViSK

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Coronakrisen
Pat Marmo, ägare till en begravningsbyrå i Brooklyn, berättar att de är kraftigt överbelastade till följd av corona-pandemin. 
Foto: John Minchillo
Foto: John Minchillo
Dokument
Coronakrisen
Coronakrisen har redan slagit hårt mot kristna gårdars ekonomi. Osäkerheten är också stor kring hur det kommer att bli med campinggäster till sommaren.
Foto: Natanael Johansson
Foto: Natanael Johansson
Coronakrisen
Foto: Tomas Oneborg SvD/TT & Privat
Foto: Tomas Oneborg SvD/TT & Privat