Svenska kyrkans kampanj är ingen bojkott mot Israel

Det handlar inte om att ifrågasätta Israels rätt till säkerhet eller legitimitet som stat.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Med anledning av debattinlägget från samfundet Sverige-Israel (Dagen 8/1) vill jag komma med ett antal klargöranden. Svenska kyrkans kampanj handlar inte om bojkott, utan om en korrekt ursprungsmärkning av varor producerade i illegala bosättningar på ockuperat område. Detta i enlighet med EU:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder. Vi har som konsumenter rätt att kunna göra informerade val i butiken.

I dag märks produkter som producerats i ille­gala bosättningar som israeliska vilket gör att det inte går att skilja dessa varor från de som kommer från Israel inom erkända gränser.

Eftersom många i dag väljer bort att handla israeliska varor för att inte riskera att stödja bosättningar kommer en korrekt ursprungsmärkning leda till att dessa konsumenter hädanefter tryggt kan handla varor märkta Israel.

På uppdrag av våra systerkyrkor och lokala samarbetspartner bedriver Svenska kyrkan påverkansarbete i ett flertal frågor, till exempel klimat, fred och mänskliga rättigheter. Frågan om ursprungsmärkning av varor från illegala bosättningar är en uppmaning från kyrkor i Palestina som i dag drabbas hårt av bosättningspolitiken.

Svenska kyrkan anser, i likhet med Sveriges regering, EU och även USA, att bosättningarna utgör det största hindret för en hållbar fred mellan Israel och Palestina.

Det handlar inte om att ifrågasätta Israels rätt till säkerhet eller legitimitet som stat utan att lyfta Israels förda politik på det ockuperade området. Svenska kyrkan stöder fullt ut Israel som en suverän stat inom internationellt erkända gränser, liksom vi fullt ut stöder en suverän palestinsk stat i Gaza och på Västbanken, inklusive Östra Jerusalem.

Något som Svenska kyrkan är tydlig med i sin position om långsiktig och hållbar fred mellan Israel och Palestina, antagen av förtroendevalda i Svenska kyrkan med brett stöd.

Gunilla Hallonsten, policychef Svenska kyrkans internationella arbete

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Dagen från Järvaveckan
Premium
Foto: Urban Thoms
Dokument: Kristen ungdomskultur
Premium
Foto: Joakim Lundgren