Svenskt bistånd är i världsklass, KDU!

Att dra när det blir svårt är att svika, skriver Georg Andrén, generalsekreterare Diakonia, i debatten om bistånd till Palestina.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

”Svenskt bistånd ska inte sponsra ondska”, skriver Nike Örbrink från Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i Dagen (den 5 december). Det har hon alldeles rätt i. Syftet med det svenska biståndet är nämligen det rakt motsatta – att bidra till att tillräckligt med utrymme ges för människor som lever i fattigdom och under förtryck att själva förbättra sina levnadsvillkor. Men att packa ihop och dra när det blir svårt det vore att svika.

Ett bra bistånd bidrar till fungerande utbildningssystem, hälsovård eller förbättrade odlingsmetoder som står emot klimatförändringarnas effekter. Det kan också handla om att stärka demokrati eller att motarbeta de strukturer som håller kvar människor i fattigdom och förtryck.

Nike Örbrink skriver också att det i dag finns ”en slapphet där svenskt bistånd finansierat krafter som inte bejakar människovärdet”. Där håller jag däremot inte med. Svenskt bistånd är i världsklass, inte bara på grund av sitt ambitiösa enprocentsmål, utan på det sätt som det genomförs – med analyser som grund, tydliga rättighetsperspektiv och fokus på de utsatta människornas perspektiv och lösningar. Däremot finns det anledning att ständigt granska såväl genomförandet som förutsättningarna under vilka biståndet genomförs.

Örbrink nämner Tanzania och Palestina, och slår fast att frysa biståndet till Palestina vore ett sätt att kraftigt markera mot de kränkningar av mänskliga rättigheter som bland annat Human Rights Watch rapporterat om. Detta menar jag vore ett förödande misstag som skulle ha en direkt motverkande effekt. I lägen med bristande kapacitet och legitimitet, som är fallet med den Palestinska myndigheten, är internationell närvaro av yttersta vikt för att dokumentera och motarbeta övergrepp, vem som än gör sig skyldig till dem. Såväl den Palestinska myndigheten, som Hamas och den israeliska ockupationsmakten gör sig skyldiga till övergrepp och brott mot de mänskliga rättigheterna. Nyligen skrev två av Diakonias samarbetsorganisationer, B’Tselem från Israel och palestinska Al Mezan Center for Human Rights från Gaza, i SvD om dessa övergrepp.

Merparten av det svenska biståndet till Palestina kanaliseras via FN och det civila samhället. Den mindre del som går direkt till den Palestinska myndigheten handlar enligt Open Aid om kapacitetsbyggnad, och riktar sig till statistikmyndigheten och miljömyndigheten. Övrigt stöd till den Palestinska myndigheten kanaliseras genom FN och Världsbanken. Detta stöd måste ständigt granskas och om det bidrar till övergrepp så ska det naturligtvis avbrytas.

I Palestina arbetar vi med att stödja människor som lever med funktionshinder och att stärka det civila samhällets kapacitet att ställa myndigheterna till svars. Den palestinska befolkningen har, liksom alla andra befolkningar, rätt att leva i säkerhet och rätt att kräva att myndigheterna lever upp till sina skyldigheter. Att i det läget packa sina väskor och dra vore ett svek.

Georg Andrén, generalsekreterare Diakonia

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Johan Nilsson/TT
EU-VALET 26 MAJ
Kultur
Foto: Henrik Montgomery/TT