Svenskt bistånd ska inte sponsra ondska

I fråga om moral ska vi inte tveka inför att stå upp emot de som agerar ont.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Svenskt bistånd har till uppgift att minska fattigdom och att stödja utsatta länders ekonomiska och politiska utveckling. Det får aldrig bli en finansiering av onda krafter som inte bejakar människovärdet. Det kan inte vara rätt att svenska skattebetalares pengar går till Tanzanias hets mot homosexuella eller till palestinska terrororganisationer som sprider antisemitism.

Sida, som hanterar svenskt bistånd, har en budget på 41,2 miljarder. Möjligheterna att som utomstående aktör demokratisera andra länder är omstridd. Vissa tror på de demokratiska värdena som universella och därför tillämpbara oavsett var. Andra menar att det oftast saknas tillräcklig lokal kännedom för uppbyggnad av demokratiska institutioner som också visar sig framgångsrika i längden. Det finns forskningen och erfarenheter som pekar åt båda hållen. Men att Sverige genom bistånd kan bidra med stöd att exempelvis bygga upp fungerande infrastruktur, stödja civilsamhällen eller organisationer som verkar på plats är någonting gott och rätt.

Läs även: Elisabeth Sandlund: Biståndet långt ner på partiernas agendor

 

Som kristdemokrater anser vi att vi har en moralisk skyldighet att hjälpa våra medmänniskor även utanför Sveriges gränser. Men samtidigt måste svenska skattebetalares pengar respekteras och biståndsbudgeten skötas med varsamhet. Utdelning av bistånd måste ske med noggrannhet och frågan måste alltid ställas om vilka krafter man i realiteten främjar. I dag finns en slapphet där svenskt bistånd finansierat krafter som inte bejakar människovärdet.

I Svenska Dagbladet (13 november) rapporterades om hur Sverige förra året gav Tanzania 1,2 miljarder i bistånd. Några hundra miljoner av dessa gick rätt in i statsapparaten. Tanzania är ett land som bedriver häxjakt på homosexuella. En homosexuell i Tanzania riskerar livstids fängelse. Statliga tvångsundersökningar utövas på de som misstänks för att ha varit med någon av samma kön. Att Sverige förra året delade ut 1,2 miljarder i bistånd varav 800 miljoner bilateralt, är inte att göra gott. Raka motsatsen.

Läs också: Isabella Lövin: Sverige finansierar inte terrorism

 

Ett annat exempel är biståndet till Palestina. Sverige har delat ut över 1,5 miljarder i bistånd till Palestina. Ekonomiskt stöd som bland annat direkt finansierat palestinsk terror och hets mot israeliska judar. Den rödgröna regeringen har emellertid ökat biståndet och Isabella Lövin menade i en intervju med SVT i maj, att en frysning av svenskt bistånd till palestinska områden vore att agera förhastat. Men faktum är att enligt Human Rights Watch kan de pågående kränkningarna inom palestinskt område klassas som brott mot mänskligheten. Detta i form av palestinska myndigheters och Hamas tortyr av politiska meningsmotståndare, förföljelser och godtyckliga arresteringar. Att frysa biståndet till Palestina är ett sätt att kraftigt markera mot dessa kränkningar av människovärdet.

Läs mer: KD: Skrota regeringens feministiska utrikespolitik

Sverige gör rätt i att bistå andra länder för utvecklingen av demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Men när svenska skattebetalares pengar delas ut, ska det göras med noggrannhet. Bistånd kan aldrig vara utan krav. I fråga om moral ska vi inte tveka inför att stå upp emot de som agerar ont. Detta genom att i större utsträckning vara beredda att frysa biståndet till de aktörer som inte respekterar människovärdet. Det behövs en skärpning inom svenskt bistånd.

Nike Örbrink, internationell sekreterare Kristdemokratiska Ungdomsförbundet.

Klicka här för att kommentera artikeln på vår Facebooksida

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Ledare
Premium
TORPKONFERENSEN
Premium
Foto: Johannes Ottestig
NYHEMSVECKAN
Nyheter
Foto: Josefin Lilja