Svepskäl till ny Israelkritik

Anna Karin Hammars påståenden om Israel är absurda och illustrerar bara hennes tendens att beskylla oss för allt upptänkligt ont . Det skriver Israels ambassadör Isaac Bachman.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Tidningen Dagens läsare torde vara väl medvetna om prästen Anna Karin Hammars mångåriga­ aktivism riktad mot Israel, en anti-israelisk aktivism som gränsar till besatthet. Inget tillfälle får försittas, när det gäller att förtala den judiska staten.

För att bättre förstås Hammars ideologiska utgångspunkter och dolda agenda bör man särskilt uppmärksamma två nyckelreferenser i artikeln ”Israels­ orättfärdiga ekorrhjul” (Dagen 24 maj).

Den första gäller det mycket problematiska så kallade Kairos-dokumentet med dess starka ersättningsteologiska färgning, ett dokument som rönt omfattande kritik för sina försök att både förneka och relativisera det judiska folkets band till sitt historiska hemland och samtidigt kraftigt tona ned den kristna kyrkans band till judendomen.

Karios-dokumentet har ofta starkt kritiserats för att i modern tappning formulera en antijudisk­ tolkningstradition inom kyrkan, och det är kanske ingen slump att just Anna Karin Hammar länge framstått som en av de främsta förespråkarna för detta dokument, med tydlig udd mot den judiska staten.

Som om detta inte vore nog gör Hammar också ogenerad reklam för den internationella BDS-rörelsen, en rörelse som förordar bojkott av Israel på alla plan och som är långt ifrån att vara den oskyldiga ”icke-våldsrörelse” Hammar vill ge sken av. I stället är den huvudskaliga motorn för demonisering av Israel i världen. Det står klart bortom varje tvivel att för många BDS-aktivister är hatet mot Israel – inte omsorgen om palestinierna – den huvudsakliga drivkraften.

Önskan att kväva den judiska staten med ekonomiska bojkotter är det primära i retoriken och det hat mot Israel som många BDS-aktivister ger uttryck för är skrämmande. Detta är ingen fredsrörelse utan en primärt anti-israelisk rörelse som står i nära samband med politiskt och religiöst extrema rörelser världen över.

Den ideologiska utgångspunkten – en extrem negativ särbehandling av Israel ensamt bland världens alla länder – är diskriminerande och rasistisk. Inte utan skäl har det ofta pekats på BDS-rörelsen som den moderna antisemitismens primära uttrycksform. BDS-rörelsen har också fördömts i skarpa ordalag av bland annat Frankrikes premiärminister Manuel Valls, Spaniens förre premiärminister José Maiá Aznar, Australiens utrikesminister Julie Bishop och brittiske justitieministern Michael Gove – liksom hälften av de amerikanska delstaterna så långt.

Det är tydligt att ”incidenten” på Ben Gurion-flygplatsen bara tjänar som ett svepskäl för Anna Karin Hammar att återuppta sina sedvanliga påhopp på Israel. Ärendet kan dock förtjäna en kort kommentar.

Israel har inget som helst emot att Kyrkornas världsråd höll sin klimatkonferens på de palestinska områdena. Hammars påstående att Israel skulle vilja ”sätta käppar i hjulet för kyrkornas arbete för klimaträttvisa” är uppenbart absurt – men signifikativt i så motto att det illustrerar artikelförfattarens tendens att beskylla Israel för allt upptänkligt ont.

Israel liksom alla stater kräver att de som skall passera landets gränser lämnar sanningsenliga uppgifter till flygplatsmyndigheterna och samarbetar med dessa enligt gällande regelverk. Vikten av att upprätthålla flygplatssäkerheten är ju knappast något som borde kräva några ingående förklaringar med det säkerhetsläge som råder i världen. Särskilt gäller detta förstås de palestinska områdena med omfattande terroristaktivitet.

Om man som de avvisade delegaterna från Kyrkornas världsråd lämnar vilseledande och osanna uppgifter så är det inte rimligt att beklaga sig över att inte bli insläppt i landet. Det är Kyrkornas världsråd som borde svara på varför några av deras officiella delegater lämnat vilseledande uppgifter. Endast dessa blev avvisade vid gränsen, med första tillgängliga flyg hem.

Uppenbarligen är det dock inte de israeliska flygplatsmyndigheternas säkerhetsrutiner som i huvudsak bekymrar Hammar, rutiner som för övrigt tjänar som föredöme världen över, också i Sverige. Avsikten är som alltid att angripa Israel med alla tillgängliga medel.

Isaac Bachman, Israels ambassadör i Sverige

Säg din mening

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.