Sveriges kristna råd: Vi uttalar oss inte om sex – vi tycker för olika

Vi kan inte ha åsikter och klara ståndpunkter i alla frågor. Inom sex och samlevnad finns idag olika uppfattningar i våra medlemskyrkor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Alf B Svensson skriver i Dagen (Alf B Svensson: Sluta fega ur om sex, pastorer!) om kyrkorna och hållbara relationer och uppmanar Sveriges kristna råd att stå upp i debatten i media om samlevnad. 

För våra 26 medlemskyrkor och tre observatörer är det självklart att vi alla vill verka för varsamma relationer. Vi är övertygade om att många goda samtal sker offentligt inom våra kyrkor. Men kanske än viktigare är vägledningen och alla enskilda samtal som sker genom diakoner, präster, pastorer och ungdomsledare i församlingarna om hur vi kan vara hållbara ihop.

Sveriges kristna råd är ofta aktiva i samhällsdebatten i olika ämnen, men vi kan inte, och ska inte, ha åsikter och klara ståndpunkter i alla frågor. Inom sex och samlevnad finns idag olika uppfattningar i våra medlemskyrkor. Vi ska inte ge oss in i områden där det inte finns en klar gemensam samsyn då det kräver konsensus när vi som råd ska uttala oss å kristenhetens vägnar.

Däremot finns ett aktivt arbete inom Sveriges kristna råd för jämställdhet och att verka mot sexuella övergrepp. Tidigare i år arrangerade vi exempelvis en samtalsdag med kyrkoledare, styrelseledamöter och experter om jämställdhet och vad kyrkorna gör efter #metoo. Vi reviderade nyligen vår skrift med ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer och vi har även gett ut en skrift med titeln ”Äktenskap där religionerna möts”. I maj skrev landets kyrkoledare under en gemensam debattartikel i Dagen med rubriken ”Krafttag behövs mot övergrepp”.

Det pågående samtalet om hur vi stödjer människor i nära relationer är naturligtvis angeläget för oss alla. Låt oss alla tillsammans vara en del i detta och söka vägar till hur det bäst sker.

Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd

Läs mer Vad är Sveriges kristna råd?

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Coronakrisen
Pat Marmo, ägare till en begravningsbyrå i Brooklyn, berättar att de är kraftigt överbelastade till följd av corona-pandemin. 
Foto: John Minchillo
Foto: John Minchillo
Dokument
Coronakrisen
Coronakrisen har redan slagit hårt mot kristna gårdars ekonomi. Osäkerheten är också stor kring hur det kommer att bli med campinggäster till sommaren.
Foto: Natanael Johansson
Foto: Natanael Johansson
Coronakrisen
Foto: Tomas Oneborg SvD/TT & Privat
Foto: Tomas Oneborg SvD/TT & Privat