SVT: Rätt granska Livets ord

Tidningen Dagen förbiser de människor som upplever sig ha farit illa inom Livets ord. Det skriver Anna Lindman och Bengt Strömbro från SVT:s program ”Den enda sanna vägen”.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Hur ifrågasätter man en l­edare som säger sig agera direkt på Guds uppmaning? Hur fri är en församlingsmedlem att agera och tänka själv när pastorn meddelar vad Gud vill såväl för församlingen som i den enskilde individens liv?

Vi anser att det är självklara frågeställningar som hör hemma i en serie som vill beskriva den typ av grupper och rörelser som brukar kallas för sekter.

Efter att ha intervjuat ett femtiotal före detta medlemmar i Livets ord, lyssnat på timmar av predikningar, talat med ett antal före detta pastorer i församlingen och läst otaliga medlems- och uppväxtskildringar från Livets ord känns det märkligt att Dagen på ledarplats avfärdar programmet som okunnigt.

Självklart vet vi på livsåskådningsredaktionen på SVT att en del av det kristna livet innebär att i bön och samtal med Gud höra Guds röst. Det är bra om vi kan reda ut missuppfattningen om att det är det vi ifrågasätter i programmet.

Vår utgångspunkt är det ansvar man som andlig ledare har om man från en scen eller en predikstol hävdar att ”Gud har sagt” som vi är intresserade av när vi intervjuar Joakim Lundqvist i ”Den enda sanna vägen”. Särskilt som den förra ledaren Ulf Ekman aldrig hymlat med att Gud talar direkt till honom och att han därmed kan förmedla såväl uppmaningar som levnadsregler och uttalanden om framtiden till sina medlemmar.

För att förstå att det var en självklar del av hans ledarskap behöver man bara lyssna på de mängder av predikningar som finns bandade med honom.

Efter att under lång tid studerat olika religiösa samfund kan vi konstatera att vid sidan om Jehovas Vittnen är Livets ord den församling i Sverige med flest antal vittnesbörd från medlemmar som upplever sig ha farit illa. Varför är det så? Det ville vi utforska.

Menar tidningen Dagen på allvar att det hade varit god journalistik att lämna denna församling åt sidan? När tidningen Dagen avfärdar redaktionen som okunnig om kristet liv undviker man en välbehövlig debatt om vilket ansvar som följer med ett andligt ledarskap. Men värre är, man förbiser också de människor som upplever sig ha farit illa inom Livets ord.

I stället för att ta chansen att diskutera vad som hänt, vilka fel som ledare för församlingen själva säger har begåtts och vad dessa många människor behöver för att få upprättelse och kunna gå vidare, så ställer man sig okritiskt på Livets ords sida.

Och Joakim Lundqvist gör detsamma när han avfärdar kritiken med att det har begåtts fel men att de ofta ligger 20–30 år tillbaka i tiden. Om människor fortfarande har sår och berättar att de mår dåligt för saker som hände för 20–30 år sedan, är det inte ännu större anledning att lyssna då?

Men, eftersom vi får mejl från många yngre människor som säger sig ha upplevt missförhållanden i närtid valde vi i programmet att intervjua två före detta medlemmar som inte berättar om hur det var för 20–30 år sedan utan om hur deras upplevelser varit på senare tid. Vem plockar upp deras tråd och startar ett samtal om vad de försöker berätta?

Anna Lindman, programledare för ”Den enda sanna vägen”, Sveriges television.

Bengt Strömbro, ansvarig utgivare för ”Den enda sanna vägen”, Sveriges television.

Läs mer: Joel Halldorf: Kritiken gäller era metoder, SVT

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.
Sex före äktenskap
Cilla Eriksson skriver slutreplik i debatten om sex före äktenskap.
Foto: Zoriana Stakhniv / Unsplash
Foto: Zoriana Stakhniv / Unsplash