Ta klimathotet på största allvar

En massa pansar på Gotland släcker inga bränder.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Vilken sommar vi haft! Vi har väl aldrig sett så många solbrända ansikten i augusti? Vi har inte heller sett så många solbrända gärden och betesmarker som nu. Aldrig har vi sett så många skogsbränder som i sommar. Värmen och torkan är skrämmande och illavarslande!

Meteorologen Pär Holmgren menar att det vi ser nu är följderna av en grads uppvärmning av jorden. Parisavtalet syftar till att hålla uppvärmningen under två grader, med sikte på 1,5 grader. Nu måste vi inse allvaret i vår situation! Forskarna varnar för att om inget görs kommer uppvärmningen att leda till följder som vi inte ens kan förutspå.

Vi har ett riksdagsval i höst. Inför valet kommer politikerna att tala om alla de hot vi står inför. Vi måste höja vår beredskap inför dessa! Hoten är inte migrationen, alla flyktingar som vill komma hit. Inte ens ryssen som vi väntat på i över 200 år är något hot som vi behöver rusta mot.

På lång sikt måste vi klara av klimathotet. Klarar vi inte det, hotas hela vår existens. På kort sikt måste vår beredskap mot bränder rustas upp ordentligt. Låt det nya värnpliktsförsvaret öva brandsläckning. Det har varit svårt att motivera personalen att stanna inom försvaret. Övning i brandförsvar skulle säkert upplevas som mer meningsfullt än låtsaskriget mot ryssen. Skaffa effektivt brandsläckningsflyg, som gärna får stå i en hangar i Sverige. För ett enda JAS-plan får vi många vattenbombare.

Viktigast är ändå vår livsmedelsförsörjning. Vi måste säkra mycket högre självförsörjningsgrad. Höjd beredskap ja, men prioritera rätt. En massa pansar på Gotland släcker inga bränder. Ej heller duger plåten som foder till svältande kossor.

Bertil Wallgren

Floby

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
POLISVÅLDET I USA
Övergrepp i kyrkan
Isolerade tonåringar
Når universitets- och gymnasiestudier sker på distans, får många församlingar en ny målgrupp av äldre ungdomar i ungdomsarbetet. Bilden är från ett seminarium för unga vuxna på Nyhemskonferensen. 
Foto: Natanael Johansson
Foto: Natanael Johansson