Ta mobbning på allvar, kyrkor

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Mobbning är en kriminell företeelse som skolan enligt lag är skyldig att förhindra. Ändå finns det många exempel på hur mobbning fortsatt år efter år med tragiska konsekvenser. Nu är det dags för kyrkan att göra skillnad. 

I många kyrkor tar man tyvärr inte upp mobbningsproblematiken och pratar om den i sitt ungdomsarbete. Församlingar måste lära sig vad mobbning är och hur du bemöter det i en familj som drabbats. Det är dags att svensk kristenhet lyfter detta.

Men var är Gud när ett barn mobbas? Frågan provocerar men spiller samtidigt tillbaka på frågeställaren själv. För Gud är ingen diffus kraft som plötsligt sveper fram och slår undan benen på den som mobbar.

Visst kan Gud skicka änglar att avstyra och hjälpa, det har jag själv upplevt, men Gud är närvarande i vardagen genom oss människor. Gud ger kraft, han hjälper igenom prövningen och han ger kraft att förlåta så att du kan bli hel.

Mobbning påverkar inte bara offer och för­övare. Familjen till ett barn som mobbas u­tsätts för en oerhörd press genom olika f­aser av förnekelse, uppvaknande och känslor av skuld och anklagelse. Också syskon känner ofta av en uttalad frustration kombinerat med rädsla, skam och sorg.

Även den mobbades klasskamrater och lärare dras med i de negativa konsekvenserna i form av dålig studiemiljö med ofokuserade elever som är rädda och mår dåligt. Det påverkar studieresultat och i förlängningen elevernas framtid.

Man måste se mobbningsproblematiken ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Kraven på personaltäthet inom skolan ökar, likaså sjukskrivningstalen med lärare som riskerar u­tbrändhet. Lärare jobbar övertid, tappar f­okus och inspiration för själva undervisningen, känner att de inte räcker till i lärarrollen, lider med den drabbade och känner frustration kring förövaren. Elever når inte upp till kunskapsmålen, måste gå om en årskurs eller läsa upp sina betyg för att studera vidare.

Många gånger hamnar samhället i ett skyfflande av kostnader mellan kostnadsställen för att hantera åtgärdsbehov som egentligen är r­elaterade till konsekvenser av bristfällig hantering av företeelsen mobbning.

Mobbning och utanförskap kan också finnas i församlingsmiljöer och därför är det oerhört viktigt att kyrkan tar ställning.

boken ”Mobbning vägledning i kampen mot skolvärldens mardröm”

Kjell Svedman, författare till boken, "Mobbning - vägledning i kampen mot skolvärldens mardröm"

Läs mer om mobbning och kränkningar

Alla tidigare artiklar
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.
Tron i familjen
Kyrkan under isoleringen
"Bönens kraft och verklighet är svår att definiera. Det får nog teologerna göra. Men jag och min fru Marie ber varje dag för dem som just nu ligger och kämpar i covid-19. Jag vet vad de går igenom", säger Roland Utbult.
Foto: Thomas Österberg
Foto: Thomas Österberg