Ta tillvara på musikskatten – på svenska

En kristen­ sånggrupp bör ha som målsättning att bli till välsignelse för åhörarna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Vår kristna sångskatt är makalös. Där finns allt, från still psalmer till svängig gospel, och allt är på svenska.

Och ändå förstör man så många människors förhoppningar att få lyssna till de välsignade sångerna genom att sjunga på engelska, ibland tre sånger i rad.

Frågan ”Varför?” är verkligen berättigad.

En kristen sånggrupp bör ha som målsättning att bli till välsignelse för åhörarna. Nu verkar det mest vara det egna nöjet att få sjunga på engelska som dominerar. Man måste ha god kunskap i engelska för att kunna tillgodogöra sig texterna, men om man sjunger på svenska förstår alla.

Det är betydelsefullt hur en gudstjänst börjar. När en stor del av mötet har gått utan att man begripit ett dugg så knyter sig hjärtat av besvikelse, och resten av gudstjänsten är förlorad. En kommentar jag hört från en åhörare: ”Är vi kyrkan eller på disco?” Det står i Bibeln att vi inte ska efterlikna världen, men detta är väl så nära man kan komma?

Sjung gospel, ha konserter, men låt det inte inskränka på det vi sjunger för att upphöja Herren.

Anna-Lisa Haglund

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.