Tal om borgerlighet sänker KD:s siffror

Det skulle inte ha blivit något KDS om det varit tal om att bilda ett nytt borgerligt parti.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

En av anledningarna till debatten i Dagen om Kristdemokraternas profil och placering på den traditionella höger-vänsterskalan är partiets låga opinionssiffror och åsikterna om vad som kan göras för att det ska gå bättre för partiet.

Den som deltar i en flerpartiregering behöver tänka över hur man bäst förverkligar en politik som bygger på ens ideologiska grundvärderingar. Hur tydliggörs skillnaden mellan kristdemokratisk respektive allianspolitik?

Det gäller dessutom att inte darra på handen som håller i den ideologiska kompassen så att det blir missvisningar åt höger. Tydligen uppfattar åtskilliga väljare att vi kristdemokrater gjort en sådan kursändring och så har vi tappat kristdemokratiskt inriktade väljare som inte tycker om det.

Jag tror att den ­dramatiska nedgången i valen i främst Norrlandslänen och övriga skogslän bland annat beror på den högersväng man tycker att partiet gjort.

Ju mera tal om borgerlig desto lägre opinionssiffror och en växande hemlöshetskänsla.

Jag blev kristdemokrat som tonåring i Malmfälten innan KDS bildades 1964. ­Enligt min uppfattning skulle det inte ha blivit något KDS om det varit tal om att bilda ett nytt borgerligt parti. Av dem som stödde KDS vid tillkomsten kom ungefär hälften från borgerligt och hälften från socialdemokratiskt håll.

Många har nog sett Kristdemokraterna som den fula ankungen i svensk politik. Få vet att kristdemokratin är en självständig, världsvid rörelse. Kristdemokratin bildar en egen politisk familj mellan socialistiska respektive borgerliga partier av olika slag.

För att stärka kristdemokraterna i Sverige behövs fördjupade kunskaper om kristdemokratins grundvärden: Alla människors lika, unika och okränkbara värde. Förvaltarskapstanken. Subsidiaritet. Personalism. Solidaritet. Ofullkomlighetstanken.

Vi kristdemokrater kan också vara stolta över vad vi har genomfört som regeringsparti, och över att det största fredsprojekt som Europa upplevt, nämligen EG som blev EU, startades av kristdemokrater.

Genom sina ­grundvärden står KD för något unikt i svensk politik. När vi bättre lyckas tydliggöra det då kommer vi också att få ett ökande stöd igen. Det räcker inte att skrapa på den ideologiska ytan, det gäller att arbeta i bättre kontakt med de ideologiska rötterna, då blir skillnaden mellan oss och andra partier tydlig. Då behöver vi inte oroa oss för framtiden.

Jan Erik Ågren, 
tidigare riksdagsledamot (KD)
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KYRKATTACKEN I SRI LANKA
Premium
Foto: Gemunu Amarasinghe