Tänk efter noga angående SD

Många skumma eller halvskumma organisationer tycks ha en benägenhet att få stöd av så kallade ”nyttiga idioter”.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Det är en person som med i grunden goda avsikter, kanske halvt omedvetet, kommer att spela med i den farliga organisationens agenda, som i mindre eller större grad kan vara dold.

KGB hade Jan Guillou på sin tid och nu har Martin Kroon (Dagen 22/1) tagit på sig den rollen för Sverigedemokraterna.

Självklart får man inte vara naiv inför de avigsidor mångkulturen kan föra med sig, men de exempel han anför såsom månggifte, kvinnlig omskärelse med mera bestrids ändå av svensk lag.

Så du kristne, tänk efter både en, två och kanske tre gånger innan du stöder SD. Det är ungefär som vår dotter säger om de besprutade vindruvorna: De ska sköljas tre gånger, därefter kastas.

Lennart Davidsson, Örebro

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Pingst rådslag
Premium
Foto: Thomas Österberg