Tänk om föräldrarna vet bäst?

Ge tillbaka barnen till föräldrarna och låt dem få vara de som faktiskt avgör hur de löser sitt familjepussel. Det skriver Amanda Agestav angående förslag om kvoterad föräldraförsäkring.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Det är radikalt och skrämmande för dem som tror sig veta bättre än föräldrar att överlåta besluten om barnen till dem. Föräldrar är de som känner sina barn bäst och vet deras behov. Det är också de som vet hur just deras livssituation ser ut just då. Att politiker i Rosenbad eller på Helgeandsholmen ska besluta om kvoterad föräldraförsäkring eller antal pappa­månader blir ur ett ideologiskt perspektiv väldigt märkligt.

Varför är man rädd för föräldrarnas egen makt? Tänk om medborgarna skulle välja fel.

De som lyfter frågan om individualiserad föräldraförsäkring eller fler pappamånader gör det ur ett jämställdhetsperspektiv. Som om jämställdheten sitter där. Jag vill självklart att föräldrar ska vara så mycket som möjligt med sina barn men i­bland ser livssituationen inte ut så att det går att dela rakt av just då.

Jag behöver inte gå längre än till min egen familj för att konstatera att jag är den som tog ut mest föräldraledighet under barnens första år men nu är situationen omvänd. Hos oss är det pappan som är den som vabbar mest och hämtar och lämnar på förskolan mest.

Det finns inga absoluta rätt eller fel i hur föräldrar väljer att organisera sin vardag för att få familjepusslet att gå ihop. Det finns bara kloka föräldrar som gör allt för sina barn och för att få en så bra situation som möjligt.

Det är en förskräcklig människosyn som presenteras av de partier som nu senaste tiden gått ut med förslag om ändrad föräldraförsäkring. Det är en socialistisk omyndigförklaring av föräldrar. Den kommer från en svunnen tid när makarna Myrdal med bestämdhet hävdade att det var bättre att barnen lämnades till utbildade pedagoger än var med sina föräldrar. Föräldrar beskrevs som ett hot mot barnens utveckling mot sin fulla potential.

Var tog Centerpartiets ideologi om egen makt vägen? Var försvann Folkpartiets liberalism? Har man slutat tro på människan som en klok och intelligent varelse? När förmynderi går före individens fria val, när det blir skrämmande att överlåta beslut till köksborden i stället för plenisalen i Sveriges Riksdag, då lägger man fram förslag som att kvotera föräldraförsäkringen och utöka antalet pappa­månader.

Ibland får jag frågan varför mitt parti Kristdemokraterna behövs. Här har du ett av många skäl: Hur skulle Sverige ha sett ut om inte Kristdemokraterna suttit i regeringen? Då hade det inte funnits något parti som stått upp och försvarat föräldrars rätt till att vara föräldrar och rätt att fatta egna beslut.

Vi behöver fler politiker som myndigförklarar medborgarna och inte tvärtom.

Jämställdhetsfrågan är viktig. Men de reella resultaten uppnår vi inte genom denna omyndighetsförklaring. De bästa resultaten når vi genom ett ständigt attitydförändrings­arbete kanske främst inom arbetslivet. Fler arbetsplatser behöver göras föräldravänliga. Synen på att barn är bådas ansvar behöver öka. Löneläget i kvinnodominerade yrken behöver öka. Fortfarande trots att vi snart skriver 2014 i våra almanackor så är skillnaderna mellan kvinnor och mäns löner för stora.

Det löser vi inte politiskt genom lagstiftning i föräldraförsäkringen. Det löser vi genom fortsatt stränga diskrimineringslagar och ett pågående attitydarbete.

Det finns fortfarande kvar en förlegad syn på kvinnor och arbetsmarknaden. Jag har själv ett otal gånger mötts av frågor som hur jag kan arbeta när jag har fem barn? Borde jag inte vara hemma i stället?

Min man får aldrig den typen av frågor. Det säger lite vilka förväntningar vi har på kvinnor. Det är dinosaurie­värderingar som fortfarande lever kvar. Samhället ser inte så ut i dag.

Ge tillbaka barnen till föräldrarna och låt dem få vara de som faktiskt avgör hur de löser sitt familjepussel.

Ni som sitter i Plenisalen på Helgeandsholmen borde ägna er åt att förändra attityder i arbetslivet i stället för att omyndigförklara. Det är såklart skrämmande och mindre greppbart att arbeta med attityder men det är det som ger resultat i slutändan.

Amanda Agestav

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Leif R Jansson / TT