Teologi formas främst lokalt

Det gäller att i varje lokalt sammanhang hitta former och uttryck för det teologiska ledarskapet. Det skriver Runar Eldebo­, pastor i Värnamo missionskyrka.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Joel Halldorf har skrivit en alldeles utomordentlig ledare i Dagen den 4 maj om vikten av det nationella teologiska ledarskapet för att vår kristenhet och kyrklighet inte ska gå vilse i samtiden. Han skriver att teologin är kyrkans blick på verkligheten och det raster genom vilket vi betraktar och förstår världen.

Detta är vackert och insiktsfullt formulerat. Den nationella kyrkan som salt och inte bara som spegel. Joel Halldorf beskriver samtidigt arbetsbördan för nationella kyrkliga ledare som tung och komplicerad och tiden för knapp för att det teologiska röjningsarbetet alltid ska hitta former. Det är väl också så att kravspecifikationen på dessa nationella ledare inte nödvändigtvis är teologisk.

Jag skulle vilja skriva om det lokala ledarskapet.

Det är på den lokala nivån som kyrkan äger sin jordmån. Det är där som varje pastor och församlingsledare äger möjligheten att utöva ett teologiskt ledarskap.

Det är där som det teologiska ledarskapet är den stora skillnaden. Det gäller att varje dag och varje andedrag tolka tiden, formulera den lokala församlingens uppdrag och att peka på konkreta vägar framåt.

Detta lokala ledarskap måste vara tydligt – och sedan öppet och inkluderande. Inte öppet, och sedan sökande sin tydlighet. Det är tydligheten som leder, och öppenheten som skapar utrymme och andningsluft. Men tydligheten uppstår i mötet mellan anställda och frivilliga.

Det lokala ledarskapet är ett gemensamt arbete. Det handlar inte bara om namn som vi kan nämna. Varje teologiskt ledarskap äger smak av den konkreta och livsnära situationen. Precis som i Nya testamentet där de olika breven smakar olika på grund av olika lokala förutsättningar.

Det gäller därför i varje lokalt sammanhang att hitta former och uttryck för det teologiska ledarskapet. Det kan vara på styrelsemöten, församlingsaftnar, det kan vara i sociala umgängesformer och i oändliga möten på tu man hand. Allt vi är och gör kan äga en medveten teologisk riktning. Det är väl det som gör den lokala församlingen till det vackraste som finns.

Gudstjänsten och predikan är ett sådant uttryck. Predikstolen är till för ledarskap. Predikstolen är inte till salu. Det är ett teologiskt ansvar att erbjuda någon att leda en lokal församling från predikstolen.

Orden vi säger formar världar. Sångerna vi sjunger skapar det raster genom vilket vi betraktar och förstår världen.

Bibelstudiet är ett annat teologiskt uttryck. Vi behöver samlande tillfällen där vi kan ge en samlad undervisning som inte bara är en kort predikan utan en tanke som får tänkas längre. I det lokala sammanhanget får vi inte ge upp tanken på bibelstudier utan snarare hitta nya former och nya namn för detta teologiskt avgörande arbete.

I Värnamo missionskyrka bjuder vi varje månad in till församlingsskola, allt som allt exakt­ 60 minuters undervisning och teologiskt ledarskap. Utifrån denna timme kan sedan olika grupper samlas till ytterligare reflektion.

Sångerna vi sjunger uttrycker teologiskt ledarskap. Inte alla sånger ska alltid sjungas. Det är i den teologiska riktningen som människor samlas, vill vara med och skönjer ledarskapet.

De engelska sångtexterna kan översättas så att alla i en gudstjänst befinner sig inom den kommunikation som sker. De engelska sångtexterna ska vara sådana att de är värda detta översättningsarbete.

Utan teologi går vi vilse i samtiden, skriver Joel Halldorf. Visst är det så. Men denna teologi är först och främst ett lokalt fotarbete där varje församling kan vara det vackraste som finns på den orten genom att ikläda sig ett medvetet valt teologiskt ledarskap.

Säg din mening

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner