Terrordåden ingen chock

Påskdagens attacker i Sri Lanka har skakat en hel värld. Samtidigt har de inte skett som en blixt från en klar himmel, skriver Peter Paulsson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Sri Lanka är ett övervägande buddhistiskt land där 80 procent av befolkningen är etniska singaleser. Men sedan självständigheten från Storbritannien 1948 har landets historia varit präglad av ett våld som haft både etniska och religiösa förtecken.

Efter självständigheten var läget instabilt i flera årtionden fram till 1983 då ett fullskaligt inbördeskrig bröt ut. Den buddhistiska och singalesiska majoriteten bekämpade den tamilska minoriteten, främst i landets nordliga delar. Dessa var i huvudsak hinduer samt ett stort antal kristna. Först 2009 besegrades tamilerna där gerillarörelsen Tamilska befrielsetigrarna (LTTE) dominerade. Kriget hade krävt mellan 70 000 och 80 000 dödsoffer och orsakat ett stort lidande. Men fredsprocessen ledde aldrig fram till någon försoning mellan de olika folkgrupperna.

Detta är delvis bakgrund till att en religiös nationalism har fått en stark grogrund i Sri Lanka. Radikala buddhistiska grupper har spritt sig över hela landet och utnyttjats av landets regim för att kontrollera religiösa minoriteter. Den primära måltavlan har främst varit landets muslimer, eftersom man anser att just denna religiösa minoritet skulle bli ett allvarligt hot om den radikaliserades. 2014 blossade nya oroligheter upp varpå flera muslimer dödades. Mönstret upprepades 2018 i staden Kandy där företag med muslimska ägare attackerades av radikala buddhister.

Men även landets kristna utsätts för attacker av lokala grupper som inte sällan leds av orangeklädda munkar. I sin senaste mätperiod rapporterar Open Doors om över 60 incidenter riktade mot landets kristna, däribland 20 attacker mot kyrkobyggnader.

Den Demokratiska socialistiska republiken Sri Lanka är en sekulär stat. Samtidigt ger landets konstitution en särställning åt buddhismen som i praktiken gör den till statsreligion. Religionsfrihet garanteras dock, vilket även bekräftats under senare år i olika tillägg till konstitutionen. Men regimen har även fört in skrivningar som innebär att religionsfriheten under vissa omständigheter kan begränsas. Detta sker på försåtliga sätt som är svåra att upptäcka men som formar vardagen för landets kristna och andra religiösa minoriteter.

Det som sker i Sri Lanka följer ett mönster som på senare tid ökat i flera länder. I rapporten World Watch List 2019, beskriver Open Doors utvecklingen från nationalism till ultranationalism. Att regimer inte bara ser laglydiga minoritetsgrupper som ett hot, utan även vill tvinga dem att överge sin identitet eller att till och med lämna landet. Kristna som är i minoritet blir utsatta för hot och förtryck från både myndigheter och civilsamhälle. De betraktas som representanter för väst och anses som främmande. Ofta formuleras till och med landets lagar så att de ska främja en växande ultranationalistisk agenda. Det främsta exemplet på detta är den skrämmande utveckling som just nu sker i Indien.

En annan utveckling som medför att kristna förföljs allt mer globalt är utbredningen av den islamistiska extremismen. Islamiska staten (IS) har i huvudsak besegrats militärt i sitt ursprungliga område i Syrien och Irak. Men visionen och läran har inspirerat många och fått stor spridning. Även om många IS-krigare har gått under jorden har andra rekryteras till andra grupper. Till exempel finns det i dag cirka 30 islamistiska grupper i Afrika söder om Sahara. En liknande utveckling sker nu även i Asien.

IS säger sig ligga bakom terrordåden i Sri Lanka. Attacken mot kyrkor är i så fall helt i linje med deras systematiska folkmord på kristna. Samtidigt är det en symbolisk attack på det västerländska (kristna) samhället. Att attackera hotell har inte bara ett starkt symbolvärde för landets ekonomi. Det är också ett slag mot landets militär som med en armé på hela 260 000 man har mycket stora ekonomiska intressen i landets turistnäring. Flottan äger och driver flera av landets mest exklusiva anläggningar med stor ekonomisk vinning. Men om motivet hos IS dessutom är att flytta fram positionen för landets muslimer, som nu kommer bevakas hårdare, kan man undra om de inte skjutit sig själva i foten.

Befolkningen i Sri Lanka har väckts upp brutalt från en tioårig dröm om fred. Även om sorgen just nu bedövar landets kristna finns hoppet alltid kvar i den uppståndne Kristus. Frågan är vad resten av befolkningen vaknar upp till?

Peter Paulsson, generalsekreterare Open Doors Sverige

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Maria Gustin Bergström och Stefan Gustavsson landar helt olika då Sverige är på väg att ta fram en ny migrationspolitik.
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT
Debatten om Knutby
Foto: Sandra Lagerstrå
Foto: Sandra Lagerstrå