Tiden är inne att resa upp ett bönealtare

David tog sitt ansvar och bad till Gud och hotet mot landet undan­röjdes.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

De senaste veckorna i Sverige har visat prov på både moraliskt och andligt förfall, något som Gud inte kan sanktionera. Vi kan inte räkna med Guds beskydd över vårt land när vi medvetet bryter mot hans vilja. Det vilar en dom över Sverige. Men den kan undanröjas genom bön.

I Gamla testamentet läser vi gång på gång om män som reste upp ett bönealtare som tecken på ett gudstilltal och till beskydd för landet. Guds ande uppmanar oss kristna i Sverige att bygga upp ett bönealtare till beskydd för Sverige. Bönearbetet kan komma att se ut som en tröskplats, där traditionella verksamheter och metoder skiljs från andefödda initiativ, som agnar skiljs från vetet. Bönealtaret som David reste upp på Ornans tröskplats blev en vändpunkt i Israels historia. David tog sitt ansvar och bad till Gud och hotet mot landet undanröjdes.

Så här skrev Kjell Sjöberg i boken ”Res upp ett bönealtare”: Jag skulle vilja underhandla med Gud om Sveriges räddning och fråga Gud: Herre, finns det räddning och beskydd för Sverige i ändens tid? Om det finns ett bönealtare som står i centrum för det som Guds folk gör på varje ort, om det finns tio rättfärdiga, om det finns uthålliga bedjare som ropar till dig dag och natt, om ditt hus verkligen är ett bönens hus och inte ett rövarnäste, kan du då fylla Sverige med din härlighet, kan du ge oss Sverige för Guds rike, kan du ge oss folket som en skörd in i din frälsning.

Gud vill att bönealtaret ska ha en central i våra enskilda liv men också i våra församlingars liv. Det är viktigt med uthållighet i förbönstjänsten för vårt land.

Arne Brännström, Lidköping

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Statsministeromröstning