Tidstecken visar att Jesus kommer snart

Det går en röd tråd genom historien och inte så sällan har den med Israel och dess huvudstad Jerusalem att göra.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Omvärldens reaktioner av deklarationerna från världens ledande nation USA, om att Jerusalem ska erkännas om Israels huvudstad, gör att vi måste säga som biskopen i S:t Paul’s cathedral i London: Nu ska vi inte bara lyfta våra huvuden, vi ska resa på oss. Med ord hämtade från Lukas 22:28 ”När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig”.

Orden fälls av Jesus i ett längre tal om tecken på tidens avslutning och Jesu återkomst. I detta tal är Jerusalems kommande öde bara en del av ett större antal tecken. Vad exakt är det som avses när Jesus talar om att Jerusalem ska förtrampas av hedningarna till dess att hedningarnas tider är förbi? Är det hela Jerusalem som avses?

Många bibelutläggare på 1960-talet menade att när Israel militärt övertagit också östra Jerusalem, då är hedningarnas tider slut och Messias är här. Vi var många som därför väntade på vad som skulle ske när Israel under sexdagarskriget (egentligen var det bara 48 timmar) tog över också östra Jerusalem. Inget skedde och den i frågan djupt insatte Carl Jonsson skrev boken ”Hedningarnas tider” där han menade att Jerusalem i första hand var tempelplatsen där Abraham skulle offra Isak.

På en av pingströrelsens predikantveckor, hävdade Gösta Lindahl – en av de ivrigaste förkunnarna om Jesu återkomst och Israel som tecken därpå – utifrån Matt 25 i liknelsen om de tio jungfrurna: Att det alltid dröjde en halvtimma från det att anskriet ljudit ”Se brudgummen kommer” i de orientaliska bröllopen, till dess att han kom. Utifrån denna anmärkning skulle vi i så fall leva i den eskatologiska halvtimman.

På Nyhemsveckan strax efter sexdagarskriget menade Lewi Pethrus att ”hedningarnas tider” i första hand syftade på den tid hedningarna skulle besätta Jerusalem och inte det ”hedningarnas tider” som skulle framgå av Romarbrevets framställning i kap 9–11 om den tid som står till buds för hedningarna att ta emot frälsning.

Hur nu än det eskatologiska pusslet ska läggas står en sak klar: Det går en röd tråd genom historien och inte så sällan har den med Israel och dess huvudstad Jerusalem att göra. Det viktigaste är inte hur dess enskilda delar ska förstås, utan att det övergripande temat hålls levande: Tidstecknen visar att Jesus är nära, snart kommer Han igen!

Samuel Svensson, doktorand i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (100%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

3 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.