Till oss är alla välkomna utom de perfekta

Runt om i landet bor personer som inte bryr sig om höger eller vänster men som tilltalas av vår politik.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Slutreplik om Kristdemokraternas politiska riktning: Frågan om vilken riktning Kristdemokraterna ska välja, höger eller vänster, har skapat debatt. Vi är många som menar att kristdemokratin i sig själv räcker som ideologi in i framtiden. Vi tror på de nära gemenskaperna, socialt ansvarstagande, på förvaltarskapstanken, på människans okränkbara värde, på fri företagsamhet och många andra goda värden. Jag menar liksom tidigare Svenska Dagbladet-redaktören Sune Olofson med flera (Dagen 18 sep) att KD har en speciell och välutvecklad ideologi med ett aktningsvärt idéhistoriskt djup. Det var det som förde mig in i Kristdemokraterna. Vi är helt enkelt kristdemokrater, det är vad det handlar om.

 

Runt om i landet bor personer som inte bryr sig om höger eller vänster men som tilltalas av vår politik. Majoriteten av dem är inte kyrkligt aktiva. Familjens roll är en av de frågor som tilltalar dem. Men allra viktigast är de goda värden som kristdemokratin står för. Om de kommuniceras på ett bra sätt så kan de vara själva nyckeln till vår förväntade framgång. Det handlar om dygder, om etisk kompass, om civilkurage, trygghet, förvaltarskap och solidaritet med personer som lever i utsatta situationer. Den kristna värdegrunden är inte bara en enskild fråga utan är avgörande när det gäller kontinuiteten genom generationer i ett samhällsbygge.

Samtidigt får värdegrunden konsekvenser för den enskilde. Värdegrund är kopplat till självkänsla. Den är avgörande när det handlar om att möta människors längtan efter tröst, hopp och bekräftelse. Ett samhälle som styrs av att visa en yta av säkerhet och dölja sin osäkerhet kan bidra till att skapa en låg självkänsla. Här har den kristna värdegrunden en fortsatt viktig uppgift i vårt samhälle. Vi ska inte vända varandra ryggen utan mötas, se varandra, lyssna på varandra, ingjuta hopp och tröst i varandras liv. Det behöver vi i en tid som innehåller så mycket av splittring, yta och vilsenhet.

 

Nu har vi mindre än två år kvar till nästa val. Givetvis måste vi kristdemokrater mobilisera all den kraft vi kan på alla nivåer för att möta människor och nå ut med vår politik. Vi tar vår utgångspunkt i dagens samhälle och låter det bli en startpunkt för en offensiv insats till förändring. Jag tror det är dags att på nytt ta fram en tidigare använd slogan från Kristdemokraterna: Till oss är alla välkomna utom de perfekta.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Leif R Jansson / TT