24 september 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Tio KD-politiker: Bra skolor ska behandlas likvärdigt, Burell!

Stockholms skolborgarråds utspel om religiösa friskolor gränsar till maktmissbruk, skriver tio kristdemokratiska toppolitiker.

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter.

Skolborgarrådet i Stockholms stad Olle Burell (S) vill motarbeta friskolor genom att förbjuda uthyrning av kommunägda lokaler. Det är så nära maktmissbruk man kan komma. Den maktarrogans han uppvisar är unik och ger en fingervisning om vad framtidens politiker är beredda till om andra demokratiska vägar inte tillmötesgår dennes avsikter.

Friskolereformen har nu funnits sedan 1992 och med det kommit att bli en väl beprövad skolverksamhet jämte den kommunalt drivna. Valet av skola har på allvar kommit att bli en rättighet som nyttjas flitigt. Resultaten som friskolorna kan redovisa har varit minst lika goda som de kommunala.

Att Burell ensidigt pekar ut en del av friskolorna som olämpliga hyresgäster i de kommunalt ägda lokalerna avslöjar hans avsikt att begränsa friskolereformen med de maktmedel han tillgår. Det kränker det demokratiska instrumentet å det grövsta och avslöjar hans maktfullkomliga syn på det politiska uppdraget.

Eleverna ska ha likvärdiga förutsättningar att klara skolgången. Den likvärdigheten existerar inte med Burells metoder. Avsikten må vara den motsatta men konsekvenserna är direkt olämpliga.

Om friskolereformen ska begränsas i enlighet med Burells syn är det riksdag och regering som är beslutande församling och inte skolborgarrådet i Stockholm.

Vi välkomnar fler friskolor med hög kvalitet under kraftfull inspektion och tillsyn från de myndigheter som äger det uppdraget.

Burell borde i stället fokusera på de skolor han ansvarar för som fungerar dåligt i stället för att förbjuda välfungerande friskolor av ideologiska skäl.

Janne Stefansson, vice kommunstyrelseordförande Upplands-Bro (KD)

Samuel Klippfalk, kommunalråd Solna (KD)

Camilla Brodin, kommunalråd Täby (KD)

Karl Henriksson, kommunalråd Huddinge (KD)

Maria Fälth, gruppledare Upplands Väsby (KD)

Magnus Ramstrand, kommunalråd Sollentuna (KD)

Karsten Bjärbo, gruppledare Sigtuna (KD)

Lennart Nilsson, gruppledare Järfälla (KD)

Antonella Pirrone, gruppledare Nynäshamn (KD)

Sivert Åkerljung, gruppledare Ekerö (KD)

Fler artiklar