Tobias Sturesson: Hur mår din organisation?

I ljuset av #metoo behöver det ställas ärliga diagnoser om de egna organisationerna. Finns det sådant som kan ödelägga individers liv och göra att det faktiska syfte riskerar att gå förlorat, skriver Tobias Sturesson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Genom #metoo-rörelsen nås vi av fruktansvärda berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp, och om organisationer som har skyddat individer som utsatt andra.

Vi blir kanske inte helt förvånade när det gäller en regissör i Hollywood, kanske lite mer förvånade när det gäller flera svenska medieprofiler, men om vi är riktigt ärliga med oss själva så vet vi att dessa händelser på intet sätt är isolerade till filmindustrin eller medier. Sexismens fula ansikte visar sig i privat, offentlig och ideell sektor och så även inom kyrkan.

Vi har också genom åren fått se exempel på en mängd andra typer av händelser i organisationer som kan negativt påverka eller ödelägga individers liv och göra att organisationers faktiska syfte riskerar att gå förlorat.

När denna typ av händelser kommer upp till ytan följer det ofta följande mönster; Först förnekas uppgifterna från ledningen i organisationen för att sedan, när bevisbördan blivit alltför stor, erkännas men enbart som en väldigt isolerad händelse. Organisationen är i sin natur god, får vi veta, och som ett bevis på detta lyfter ledningen fram ett antal värderingar eller värdeord som ett carte blanche.

Ett av bibelns mest genomgående teman i både gamla och nya testamentet är det mänskliga hjärtat, beskrivet som vårt emotionella, intellektuella och moraliska centrum. Kung Salomo skriver med eftertryck till sina söner att ”framför allt som skall bevaras ska du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet” (Ords 4:23). Jesus flyttar i evangelierna effektivt fokus från vårt yttre till våra hjärtans tillstånd och klargör i bergspredikan att det inte bara är det som leder till ord och handling som har allvarliga konsekvenser, utan också de tankar som våra hjärtan har blivit upptagna av.

I Heart managements arbete med att stödja ledare i förändringsprocesser har vi insett att denna radikala förståelse av hjärtat är tillämpningsbar och livsviktig också för organisationer, eftersom de liksom individer har ett hjärta. Organisationers hjärta formas när individer kommit samman kring ett gemensamt syfte, ett uppdrag eller en vision. Tankarna och besluten i hjärtat sker i det som Harvard Business School professor Boris Groysberg kallar ”organisationens konversation”.

Det är i dessa samtal i korridorer, vid lunchbord, bakom slutna dörrar i styrelsemöten och i andra gemensamma upplevelser som organisationen formar vad den tror på och dess inre värderingar. Dessa inre värderingar är ofta inte desamma som de externa värderingar som står skrivna på en webbplats eller på en affisch på väggen. Ibland står de dessutom i direkt konflikt. Denna farliga diskrepans mellan organisationens inre och yttre liv hindrar den från att ha ett rent och sunt hjärta. I stället för att vara sann, ärlig, fokuserad och transparent, blir organisationen märkt av hyckleri, dolda motiv och en mängd olika agendor. Den tappar fokus på vad som verkligen är viktigt och börjar värdera annat högre. Steg för steg kan detta helt ändra dess kurs.

När vi läser om den senaste tidens avslöjanden hoppas jag vi som ledare inte gör det med attityden att ”det här skulle inte kunna hända hos oss”. Även om det inte just skulle gälla sexuella trakasserier så finns det en mängd andra utmaningar och frestelser som alla organisationer någon gång möter. Den anglikanske ärkebiskopen Justin Welby skrev i en avhandling om huruvida företag kan synda, ”jag tror inte på goda människor men jag tror att man kan ha strukturer som gör det lättare att ta rätt eller fel beslut”.

Eftersom organisationer grundas, leds och utgörs av människor bör vi inte heller tro på goda organisationer, ens inom kyrkans värld.

Vi behöver i stället inse att bevara organisationens hjärta är vår viktigaste uppgift som ledarskap eftersom det är därifrån som alla dess aktiviteter utgår.

Vi behöver ha ödmjukheten att göra en ärlig diagnos på hjärtats tillstånd i vår organisation, för att identifiera de inre värderingar och den världsbild som finns i dess hjärta, även när detta kan leda till smärtsamma upptäckter. Vi behöver våga lyssna ärligt på de berättelser som finns inom och utanför vår organisation. Vi behöver ha mod att utmana det i vår kultur och våra strukturer som inte är sunt eller i linje med organisationens kallelse.

Kampen om hjärtat är en kamp som aldrig helt är vunnen, men varje steg i rätt riktning kan ge enormt positiva konsekvenser. Människors liv och kyrkans kallelse är för viktig för att inte ta det på allvar.

Tobias Sturesson, grundare Heart management

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium Debatt om religionsfrihet och diskriminering - var går gränsen, under Dala Pride 2019 i Falun. Från vänster: Joakim Storck (C), kommunalråd i Falun, Gull Törnegren religionsvetare och etiker från Högskolan i Dalarna, Öyvind Tholvsen, pastor i Lugnetkyrkan och Christina Eriksson, kyrkoherde i Svenska kyrkan, Falu pastorat.
Foto: Thomas Österberg
Foto: Thomas Österberg