Tomas Söderhjelm: Köp in laddningsskåp för mobilerna i kyrkan

Mobilen kan distrahera genom att man surfar iväg på sociala medier.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I Dagen den 17 september belyses i ett reportage (”Många sitter med mobilen under gudstjänsten”) hur mobilen finns med i gudstjänsten som både en möjlighet och ett problem. Man kan swisha sin kollekt, kolla på bibelord, göra anteckningar kring frågor som väckts av predikan. Men mobilen kan också distrahera genom att man surfar iväg på sociala medier eller kollar på vädret eller något annat ”intressant”.

Pastorn som intervjuas har helt rätt i att man bör ta itu med de djupare frågorna kring vårt användande av smarta telefoner över huvud taget. Men då är ju, trots hans tvekan, för hans och för kyrklivets del, just gudstjänsten en bra plats att börja på. Det är ju om något den plats där vi ställs inför de djupaste frågorna i våra liv. Vilka vi är. Vem Gud är. Hur vi skall leva värdigt i en sönderfallande värld.

Vi äger ju inte våra liv – Gud har inte bara skapat oss, utan ur vår synd också köpt oss och priset är betalt (1 Kor 6:20). Därför ska vi ära Gud med vår kropp, i vardagen såväl som i söndagens gudstjänst. Det gör vi förstås genom att vara närvarande, inte bara kroppsligt utan också mentalt.

Vi lär känna Gud genom bibel­ordet, psalmer och böner, gemenskapen, Herrens måltid – allt är gåvor till oss för att vi skall lära känna honom som både äger oss och bär oss genom tillvaron.

Att då utan egentlig eftertanke ta med sig en potentiell splittrare av uppmärksamheten in i gudstjänsten är bekymmersamt (diabolos betyder just ”den som splittrar”). Vad var det vår Herre sa om det största budet?

”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.” (Matt 22:34–40).

Vi visar knappast att vi tar det på allvar om vi låter både hjärta, själ och förstånd upptas av en uppfinning som för oss bort från både oss själva, vår Gud och, i förlängningen, vår nästa.

Jamen kollekten då? Swish? Kan swishas både före och efter. Om man vill.

Vid ett besök på ett av våra större museer nyligen såg jag i garderoben ett skåp där man kostnadsfritt kunde låsa in sin mobil och få den laddad samtidigt.

Det vore nog en god investering i många kyrkor.

Tomas Söderhjelm, pensionerad präst

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Vigselkrav
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen vill med ett nytt förslag göra det svårare för vigselförrättare att neka samkönade par att vigas till äktenskap.
Foto: Kallestad, Gorm
Foto: Kallestad, Gorm