Tord Israelsson: Flytta inte Kaggeholm till stan!

Nog borde en rörelse som Pingst klara av att ha Kaggeholm kvar? undrar Tord Israelsson från Örebro.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Att sälja och flytta Kaggeholms folkhögskola in till storstaden är en dålig lösning! Läget är idealiskt för den som behöver en avskild och lugn studiemiljö. Svårigheter att finna bostäder åt eleverna under studietiden inne i stan är också svårlöst.

Etableringen av folkhögskolan var inte problemfri, med motstånd och misstänksamhet mot att pingstvänner skulle öppna skola på Kaggeholm. Mina föräldrar var anställda av Filadelfia Stockholm för att för att leda renovering och nybyggen av elevbostäder med mera i det då nyinköpta Kaggeholm. Jag fullföljde mina kvarvarande studier i två år i Kaggeholm.

Många dramatiska händelser utspelades den första tiden. Ett exempel är som då man från försvarsmyndighetshåll försökte ”rekvirera” Kaggeholm att utrymmas inom 48 timmar, mitt i pågående termin, under föregivande att slottet behövdes för beredskap som evakueringsbostad i händelse av krig. Skolans rektor, Osmin Halldorf, svarade med att utlysa bönemöte och snart avblåstes hotet. Många andra incidenter inträffade, men kunde inte hindra utvecklingen.

En positiv händelse under uppbyggnadstiden var när min far en stilla söndagsmorgon mötte en ensam främling komma gående över gårdsplanen. Vid fråga om han sökte någon presenterade han sig som dåvarande inrikesministern, som i eget personligt intresse, ville se på plats vad som förbereddes på Kaggeholm. Det blev ett givande, positivt samtal som gav efterdyningar i rätt riktning.

Den borne visionären för etableringen var givetvis Lewi Pethrus, som fick det hela i hamn efter många turer både ekonomiskt och praktiskt. Enligt regelverket uppfyllde skolan alla kriterier för statsbidrag men förvägrades ändå.

Vid närmare granskning så var skälet att ”eleverna böjde knä i bön på morgonsamlingen”. Lewi Pethrus svarade då att det gör ju statskyrkans präster offentligt, varje högmässa framför altaret i alla landets kyrkor. Skolan fick sitt bidrag!

Över tid har skolan fått ett allt större erkännande för sin gedigna utbildning, inte minst i moderna medier.

Att lägga ner vore ett verkligt misstag. Nog borde en rörelse som Pingst kunna klara att ha kvar ”flaggskeppet” Kaggeholm?!

Tord Israelsson, Örebro

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Övergrepp i kyrkan
Foto: Isaac Holmgren
Foto: Isaac Holmgren