Troendedop inte lärosats utan sanning

Ingen har mandat att förringa betydelsen av ett bibliskt dop.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Mönsterbilden - planritningen för Guds församling, finner vi i Bibeln och ingen annanstans. Den ska vi följa, och inte ens demokratiska majoritetsbeslut får ges företräde framför Guds ord. Gud sanktionerar bara sitt eget ord.

Omvändelse och dop med församlingsgemenskap är inte lärosatser utan sanningar, som har kostat våra föregångare både fängelse och till och med död, även i vårt land. Det berättas till exempel om Tomas Leopold som tillbringade många år i Kalmar och Bohus fästningar och Danvikens Hospital, utsatt för tortyr och umbäranden. Men hellre det än ge upp sin övertygelse och tro. Fängelsecellen på Bohus Fästning var inte de "hotellrum" som dagens fångar sitter i. Han avled där och gick för att motta segerkransen.

De första baptisterna i Vallersvik är ett annat välkänt exempel på förföljelse. Dopförrättaren landsförvisades.

I pingströrelsen fanns G.E. Söderholm, Henning Thulin, Nils Ramselius med flera, alla tidigare kyrkoherdar och präster i Svenska kyrkan. vilka gav upp en trygg ekonomisk ställning för en oviss tillvaro i den fria väckelserörelsen. Det betydde att "gå utanför lägret", som Hebreerbrevets författare skriver.

Det finns bara ett bibliskt dop. Det går inte att skilja dopet från tron. Det är församlingens "herdars" skyldighet att undervisa dem som ännu inte har gått dopets väg. Det kan och måste ske i stor kärlek och får ta tid. Det handlar inte alls om att de skulle vara bättre eller sämre kristna, utan det är troheten mot Guds ord som gäller.

Vi har ingen rätt att lägga till eller ta bort något genom "kontext"-tolkningar och andra dunkla förklaringar. Detta är mycket allvarligt och medför ett stort ansvar gentemot våra vänner som ännu inte har mottagit och upplevat det bibliska dopet.

Sedan är frågan vad man menar med "medlemskap". Matrikel har ingen andlig dimension utan tjänar endast som en adresslista som är av praktisk betydelse. Ytterst är det bara Gud som vet vilka som hör hans röst.

Vilka ska döpas? De som gjort sinnesändring och kommit till tro på Jesus. Alltså en medveten handling. Men spädbarnen då? De tillhör Guds rike svarade Jesus. Över tid sker en individuell mognad och ålder där man får ta ställning till dopet.

Ingen, vare sig centralt eller i en församling, har mandat att förringa betydelsen av ett bibliskt dop.

Tord Israelsson

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Nyheter
Foto: David Högfeldt & TT
Premium
Foto: Youtube