Tron både enastående och oöverträffad

Hans uppståndelse har gett alla människor i hela världen garantin att det finns liv bortom graven.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Påsken handlar om det historiska faktum att kristendomens grundare, Jesus Kristus (eller Esa Ibn e Maryam i Koranen), trots att han korsfästes, dog och begravdes, nu “lever i evigheters evighet” (Upp. 1:18).

När vi jämför denna sanning med alla andra religionsstiftare i världen, måste vi erkänna att den kristna tron framstår som både enastående och oöverträffad. Alla andra religionsstiftare har en helgedom där denne antas vara begravd fram till domens dag då de döda uppstår ”vid den sista basunens ljud” (1 Kor 15:52).

Hur annorlunda är då inte det kristna budskapet, ”att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna” (1 Kor 15:3–4)!

Vanligtvis förnekar våra muslimska vänner Jesu död och tror att han togs direkt upp till himlen när romarna på judarnas begäran hängde honom på korset. Utifrån sin stora respekt för alla profeter, och i synnerhet för Jesus, hävdar våra muslimska bröder att Jesus inte dog utan bara svimmade. Eller att någon annan som var lik Jesus blev korsfäst i stället. Här hänvisar man till en vanlig tolkning av Sura 4, vers 157 i Koranen: ”Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så.”

De tror att Allah (Gud) tog Jesus upp till sig i himlen.

Samtidigt vittnar judarna själva, liksom romerska källor, opartiska historiker som Josefus, att Jesus faktiskt dog på korset. Detsamma gäller soldaterna vars plikt det var att se till att den korsfäste var död innan kroppen tilläts att tas ned. Därefter överlämnades Jesu döda kropp till hans anhängare som var närvarande vid korsfästelsen. Kroppen lindades in i en fin linneduk tillsammans med kryddor enligt lokala österländska sedvänjor och lades i en grav. En sten rullades för gravöppningen som förseglades och en romersk vakt placerades ut.

Men så slutade inte historien. Ögonvittnena vid Jesu grav fick ett budskap som ingen människas öron tidigare fått höra vid någons grav eller helgedom alltsedan världens skapelse: ”Han är inte här, han har uppstått”. Jesus – Guds ord – eller Kalimat Allah som han kallas i både Bibeln och Koranen, lever för alltid.

Hans uppståndelse har gett alla människor i hela världen garantin att det finns liv bortom graven, bortom varje begravnings- eller kremeringsplats. Med andra ord, Jesus är den ende person i mänsklighetens historia som har ”utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset” (2 Tim 1:10). Det är anledningen till att han också i Koranen kallas ett tecken för den ”Yttersta stunden” (Sura 43, vers 61).

Eftersom Jesus lever är han den ende som kan ge nytt liv till dig. Varför inte komma och ”vinna det eviga livet” (1 Tim 6:12)?

Glad påsk!

Emmanuel Luther Ratiq, journalist och författare

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Foto: Privat & Anna B. Sandberg
Foto: Privat & Anna B. Sandberg