Tyst om kristnas utsatthet

Religionsfriheten går inte att ta för given med tanke på den utveckling vi ser runtom i vår värld. Men från Sveriges håll är det tyst, skriver två kristdemokratiska riksdagsledamöter.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Europaparlamentets årsrapport för 2016 om mänskliga rättigheter och demokrati i världen slår fast att ” kristna för närvarande är den religiösa grupp som utsätts för flest trakasserier och hot i länder världen över, även i Europa, där kristna flyktingar rutinmässigt förföljs på grund av sin religion, och att några av de äldsta kristna samfunden riskerar att försvinna, särskilt i Nordafrika och Mellanöstern”.

Rapporten tar särskilt upp IS förföljelse av kristna i Irak och Syrien. Och medlemmarna i FN:s säkerhetsråd uppmanas att ställa sig bakom att säkerhetsrådet vänder sig till Internationella brottmålsdomstolen.

Men från Sveriges håll är det tyst – både i medier och från regeringen. Exempelvis står det inget om förföljelsen av kristna i Sveriges utrikesdeklaration och regeringen vill inte kalla dödandet av minoriteter i Irak och Syrien för folkmord.

I Mellanöstern utgjorde de kristna 20 procent av befolkningen för 100 år sedan, i dag har antalet sjunkit till 5 procent. Förföljelsen har pågått länge men situationen har förvärrats i och med de senare årens utveckling i Mellanöstern och Nordafrika. Den arabiska våren, med förhoppningar om ökad respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och frihet, har hittills snarare lett till politisk instabilitet, våldsamheter och regelrätt krig i delar av Mellanöstern och Nordafrika.

Revolutionen har förvisso lett till att envåldshärskare och korrumperade ledare som suttit vid makten i decennier har fått gå. Men länderna har lämnats med ett politiskt tomrum som öppnat upp för extremistiska krafter. Följden är bristande respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och en i allt högre grad begränsad religionsfrihet med ökad förföljelse mot minoriteter. Kristna flyr från hela Mellanöstern på grund av förtryck och förföljelse. Fortsätter utvecklingen i denna riktning är risken stor att ytterst få kristna kommer att kunna bo kvar i regionen.

Open Doors årsrapport om förföljelsen av kristna pekar, precis som Europaparlamentet, på att kristnas utsatthet i världen har ökat. Det är dock inte bara i Nordafrika och Mellanöstern som situationen är alarmerande. Open Doors konstaterar att förtrycket mot kristna ökar snabbast i södra och sydöstra Asien. Nationalismens stärkta fästelse har ökat kristnas utsatthet i bland annat Laos, Bangladesh, Vietnam och Bhutan. Nordkorea är det värsta landet i världen för kristna, följt av Somalia.

Även i en del länder där majoriteten är kristna, är utsattheten hög. Detta märks främst i Latinamerika där kristna ledare som öppet tar ställning mot den utbredda korruptionen riskerar livet. I Mexiko dödades 23 kristna ledare och i Colombia dödades fyra. Open Doors visar i sin årsrapport att morden på kristna har haft en stor geografisk spridning, vilket är ovanligt.

Religionsfrihet är en av rättigheterna i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det är också det i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och friheterna som blev svensk lag 1995. Ändå har religionsfriheten haft en mycket låg profil i Sveriges utrikespolitiska policy och praxis.

Givet utvecklingen i världen och att mänskliga rättigheter är en prioriterad fråga inom svensk utrikespolitik bör religionsfrihetens betydelse få större fokus.

Demokrati måste byggas på fasta värden om människors okränkbara och absoluta värde och rätten till liv, egendom, åsikt, yttrande och religion. Vi vet av erfarenhet, inte minst från vår egen del av världen, att en demokratisk process kan ta lång tid. En demokrati kan dock aldrig bygga på extremistiska krafters agenda, vars mål är oförenliga med demokratiska värden och principer.

En gemensam faktor i många av de länder som i dag inte respekterar de mänskliga fri- och rättigheterna är just bristande religionsfrihet. Det är många gånger här den bristande toleransen mellan grupper börjar. Det är därför också viktigt att kampen för mänskliga fri- och rättigheter har ett starkt centrum kring just religionsfriheten. Om situationen för religiösa minoriteter, i exempelvis Irak, inte åtgärdas, kan det resultera i att kristna grupper i Mellanöstern försvinner.

Sverige bör genom EU och det internationella samfundet arbeta för att lyfta religionsfrihetsfrågorna och skyddet för minoriteter. Religionsfriheten förtjänar större uppmärksamhet. Det är inget att ta för givet med tanke på den utvecklingen vi ser runt om i vår värld. Därför kräver vi i en motion i riksdagen att religionsfrihetsfrågorna ska vara en aktiv del i utrikespolitiken och i utvecklingssamarbeten.

Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD) Mikael Oscarsson, riksdagsledamot (KD)

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
POLISVÅLDET I USA
Övergrepp i kyrkan
Isolerade tonåringar
Når universitets- och gymnasiestudier sker på distans, får många församlingar en ny målgrupp av äldre ungdomar i ungdomsarbetet. Bilden är från ett seminarium för unga vuxna på Nyhemskonferensen. 
Foto: Natanael Johansson
Foto: Natanael Johansson