Ulf Ekmans beslut skapar förvirring

”Är allt det som vi trott tidigare fel?” Det frågar sig nu kristna araber som haft Ulf Ekman som stor förebild, menar Merzek Botros från Centrumkyrkan Sundbyberg.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

För mig kom nyheten om att Ulf Ekman ska konvertera till Katolska kyrkan som en chock. Jag har respekt för Ulf Ekman som person, men jag håller inte med honom och är tveksam till hans beslut. Jag vill ta upp händelsen i relation till min roll som arabisktalande pastor från Mellanöstern med många kontakter bland arabisktalande karismatiska kristna i Sverige och Europa.

Jag har redan fått flera samtal från arabisktalande medlemmar i Livets Ord. De är förvirrade och besvikna. De frågar sig: ”Är allt det som vi trott tidigare fel?” Hur ska de förhålla sig till sådant som de upplevt att Gud gjort i deras liv tidigare? Det är inte lätt för dem att förstå varför deras ledare är på väg att konvertera till en kyrka med en så annorlunda teologi.

Ulf Ekman har haft en särställning som förebild för många arabisktalande karismatiska kristna i Sverige och i hela Europa. Många av dem har tidigare lämnat Katolska kyrkan och blivit undervisade om att Guds ord är det viktiga, inte traditionen. Risken att det uppstår förvirring bland dem är uppenbar när en stor förebild för dem nu ansluter sig till en kyrka och en lära som de själva lämnat. Vad är rätt? Även de som har muslimsk bakgrund blir förvirrade. Vi har ju lärt dem att vända sig direkt till Gud och den katolska läran med helgon blir för dem som att någon står mellan dem och Gud.

Om vi pastorer ändrar vår teologi på ett så anmärkningsvärt sätt som Ekman gjort så är risken stor att människor skadas i tron. När jag predikar och säger att Gud talat till mig, hur ska folk veta att jag inte ändrar mig om några år? Vad är Guds tilltal – vad är det inte? På så sätt undergräver det som hänt människors tilltro till Guds profetiska tilltal.

Frikyrkan av i dag behöver vara tydliga med vad den tror på och står för. Jag har stor respekt för katolska och ortodoxa kyrkor, de är tydliga och står fast vid sin tro. Men det behöver vi inom frikyrkan också vara! Under hösten har en intensiv debatt rasat om barndop kontra vuxendop inom pingströrelsen och Ekmans val att konvertera och officiellt förändra sin teologi i flera avseenden leder till ytterligare förvirring inom frikyrkligheten.

Jag vill framhålla att det är oerhört viktigt för oss inom frikyrkan att bestämma oss om vi ska följa Guds ord, traditionen eller vår egna idéer och tankar. Var finns vårt hjärta?

Frikyrkan i Sverige behöver en radikal väckelse! Vi har ett uppdrag att predika Guds ord tydligt och oförfalskat. Jag är rädd att det i annat fall kommer att bli ännu tuffare för oss. Vi måste helt enkelt visa var vi står och vart vi är på väg.

Jag vill påpeka min övertygelse att det i alla kristna kyrkor finns människor som tagit emot Jesus Kristus som herre. I himlen kommer vi att möta bröder och systrar från alla folkslag och från alla kyrkor. Jag ser därför inget problem i att dela gemenskapen och nattvarden med syskon från andra kyrkotraditioner. Men frågan är om Ulf Ekman är beredd att se oss som syskon och dela nattvarden med oss efter att han konverterar?

Paulus skriver: ”Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.” (2 Tim:14)

Jag uppfattar det som att Paulus menar att det bara är Guds ord som gäller. Det fanns många judiska traditioner och andra influenser vid tiden då detta skrevs, ändå poängterar Paulus att Timoteus ska hålla fast vid Skriften.

Vi kristna måste på samma sätt hålla fast vid och bara undervisa utifrån Ordet. Ingen annan väg är möjlig om vi vill bevara vårt budskap oförfalskat och följa Herren Jesus i den kallelse han gett oss.

Merzek Botros, pastor i Centrumkyrkan Sundbyberg.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium Musse Hasselvall. 
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Premium Många pastorer säger upp sig före pensionsåldern.
Foto: Stefan Spassow
Foto: Stefan Spassow