Ulrika Hansson: Svenska kyrkan behöver dig – rösta i kyrkvalet!

Kyrkan är alltid nära och aldrig långt borta. Det är en kyrka för folket, av folket, en spegel av det samhälle som vi lever­ i, skriver Ulrika Hansson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Att öppna en port till en kyrka och känna doften av utbrunna ljus som liksom etsat sig fast i atmosfären, att försiktigt kliva in i kyrkorummet, se sig omkring och fascineras över en byggnad som stått i århundraden, berör den innersta nerven av min tro. Att sätta sig på en bänk och titta på korset där Jesus hängt för våra synder och minnas det som hänt i denna kyrka genom historien, skapar en bärighet i min egen kristna vandring.

De generationer som har gått till mässa och gudstjänst genom tid och genom rum. De familjer som har burit fram sina barn till dop, de ungdomar som konfirmerat sin tro, i äktenskapets välsignelse och vid tidens slut inför den sista vilan. I allt detta är kyrkan alltid nära och aldrig långt borta.

Kyrkan är en självklarhet för väldigt många och den står obändigt kvar i vår mylla, kanske med lite flagnad fernissa här och var men ändå med stolt och rak rygg.

Till kyrkan, som enligt skylten på dörren, är öppen för bön och andakt, kommer människor i strid ström. Det är turister med kameror på magen som fotograferar och pekar, det är barn med små hoppsasteg i mittgången, det är ett äldre strävsamt par som besökt en nära anhörigs grav och tänder ett ljus i ljusbäraren framme vid koret.

Dit går också jag, lägger en slant till diakonin i församlingen och tänder ett ljus i bön för en sargad mänsklighet som behöver vårt kristna hopp och kärleksbudskap. Jag känner mod och kraft då ljusets låga fladdrar. Mod att våga står för det som är viktigt i vår tid. Kraft att vara en tjänare för det evangelium som förvandlar hjärtegrunder. Det evangelium som vi predikar tillsammans med så många andra kyrkor och samfund.

Det som berör mig med Svenska kyrkan är dess plats i den svenska folksjälen. Det är i mångt och mycket en kyrka för folket, av folket, en spegel av det samhälle som vi lever i, där vi har vår vardag. Med en gedigen ryggrad i det som har varit, med Jesus Kristus i centrum och med ögon och blick för sin samtid och framtid.

Här i Västerås stift där jag lever och verkar är folkkyrkotanken djupt rotad. Det är kyrkan mitt i byn. Kyrkan som finns för människor mitt i livet, kyrkan som är öppen för alla. Det är en kyrka som står för alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, religion eller hudfärg. Det är en kyrka som ställer sig på de svagas sida och med sin profetiska röst predikar mot orättvisor och förtryck och värnar om mänskligheten.

Evangelium predikas i ord men kanske än mer i handling. Detta evangelium som var, är och förblir kyrkans centrum. Där ordet ska vara i svang enligt god luthersk tradition.

En kyrka med mening och öppenhet blev min egen resas destination. Det förde mig till oanade djup och lämnade outplånliga spår i mitt eget inre. Jag fann en pärla i en åker, en skatt värd att vårda om.

Svenska kyrkans verksamhet spänner över en vidd och tar ett rikt samhällsansvar. Jag tänker på alla de grupper som varje dag samlas inom kyrkornas verksamheter. Den viktiga och alltmer omfattande diakonala verksamheten, sorge- och levavidaregrupper, syföreningar, kyrkis, konfirmandarbete, äldreträffar, kör och musikverksamhet, den viktiga sjukhuskyrkan som möter människor i både med och motgång, i själavård och samtal, som aktör för välfärd och för marginaliserade människors rättigheter.

Kyrkans plats vid katastrofer är ytterligare en aspekt. Den självklarhet att kyrkan alltid finns närvarande när något har hänt, både internationellt och nationellt. Kyrkan öppnas för bön och samtal, präster och diakoner ställer upp och finns på plats, lyssnande, tröstande, bejakande. Ljusbäraren fylls med ljus och bön för människor som söker tröst och mening i en svår situation.

Det är till denna kyrka och dess rika verksamhet som vi går till val i september. Ett kyrkoval som ställer krav på vårt samhälleliga ansvar: ett ansvar för en folkkyrka i tiden. En kyrka som är sprungen ur rik kyrkohistorisk mylla men som lyckas predika ett evangelium för sin samtid och den moderna människan. 

Om du vill förändring – rösta. Om du är tacksam – rösta. Om du vill stå med Guds folk i tiden – rösta. Gör din röst hörd i årets kyrkoval och se till att rösta på någon du har förtroende för och vill se kyrkan växa.

Glöm inte Svenska kyrkan även om det står en annan hemvist på din kyrkport. Tänk att vi står tillsammans, för demokrati och medmänsklighet, för allas lika värde och för Guds rike.
Kyrkan är alltid nära och aldrig långt borta.

Därför ska du gå och rösta i höstens val. Kyrkan behöver dig.

Ulrika Hansson­, fil kand, teologistuderande och tjänstebiträde i Svenska kyrkan

Läs fler artiklar om kyrkovalet 2017

Alla tidigare artiklar

Säg din mening

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.