Unionen står inför ett historiskt vägskäl

Använd din rösträtt och rätten att rösta efter egen övertygelse! Den rätten har inte människor överallt i världen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Den europeiska unionen är inte så perfekt som de flesta av oss skulle önska. Visst är det så. Men unionen är heller inte så dålig som de mest illvilliga kritikerna låtsas i sina förljugna karikatyrer av EU.

För att EU ännu bättre ska kunna anpassas till Europas verkliga behov och idén om genuin och effektiv samverkan länderna emellan måste EU först bevaras. Och sedan förbättras i stället för att rivas ned och raseras.

Det råder ingen tvekan om att vi i Europas aktuella utveckling nu befinner oss vid ett historiskt vägskäl. De val som vi medborgare i EU:s alla medlemsländer gör när vi den 26 maj går och röstar i Europaparlamentsvalet kommer att vara av central betydelse för vår gemensamma framtid i Europa. Det är inga överord!

Under vår världsdels historia efter andra världskriget har idén om solidarisk samverkan varit det som mest bidragit till att ena Europas länder och folk. Det har även gjort det möjligt att klara av svåra problem och utmaningar, även när det ibland sett riktigt mörkt ut.

Men gamla sanningar, som tjänat Europa och resten av världen väl ända sedan andra världskrigets slut, utsätts nu för nya påfrestningar.

Det sker genom ökande geopolitiska spänningar i dagens nya stormaktskonkurrens. Det sker också genom en våg av nationalegoism med populistiska skränfockar, som inte ens kan stava till solidarisk samverkan och som aldrig tagit till sig innebörden av orden ”enade vi stå, söndrade vi falla”.

För fyrtio år sedan, i juni 1979, hölls det första valet till Europaparlamentet. Fyrtio år dessförinnan, 1939, tvingades en generation av unga män i Europa ut i krig mot varandra.

Många av oss som nu i maj runtom i Europa går för att rösta i EU-parlamentsvalet har egna minnen av vad som följde: den totala katastrof som lade stora delar av Europa i ruiner och kostade 55 miljoner människor livet.

Att arbeta tillsammans – i en försonlig och konstruktiv anda – för att lösa problem och skillnader har därefter varit grundbulten i europeisk fred och enighet. Lärdomarna var dyrköpta minst sagt, och de får nu inte glömmas bort eller sopas undan genom likgiltighet eller genom nyväckt fiendskap.

Stödet till Europeiska unionen är omfattande, i många opinionsundersökningar större än någonsin. Men det finns också fientliga krafter som verkar emot. Därför måste nu stödet för EU omvandlas till ett aktivt stöd också i vallokalerna.

Som unionsmedborgare kan vi inte välja i andra människors ställe. Vi kan inte kontrollera vilka val andra gör. Men vi kan välja det som överensstämmer med våra egna behov och värderingar.

Använd din rösträtt och rätten att rösta efter egen övertygelse! Den rätten har inte människor överallt i världen.

Och när du går för att lägga din röst – ha då i minnet att det var kristdemokratiska idéer som inspirerade dem som lade de allra första grundstenarna till det som skulle utvecklas till en europeisk union för försoning, fred, frihet och demokrati.

Leif Hallberg, f d förbundsordförande i KD:s seniorförbund

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KONVERTITEN ABBAS
Joakim Hagerius.
Foto: Natanel Gindemo
LUCIA