Uppdraget: Allsidig undervisning – inte propaganda

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Det är alltid ett föräldraansvar att förbereda de egna barnen för vuxenlivet. Och just för att skolans sexualundervisning ofta lämnar mycket i övrigt att önska kan man inte skjuta det ansvaret ifrån sig.

I min ledartext kritiserar jag därför skolans sexualundervisning. Den ska utgå ifrån läroplanen där grundläggande värden och kunskapsmål klart framgår. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och att motverka traditionella könsmönster som kan begränsa individen. Detta kan, som jag också skrev, ske genom att man ifrågasätter normer. Ingen ska tro att man kan komma undan svåra varför-frågor med förenklade därför-svar.

Tolerans och generositet för varandras olikheter är ledorden. Men därifrån är det milsvitt avstånd till att predika normkritik utifrån queerideologi vars syfte är att upphäva några särskilt utvalda normer. Inte alla. Några.

Skolan ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Inte trender i sexualpolitiken. När skolan lånar sig till att framföra en ideologis propaganda (därtill icke okontroversiell) har den för länge sedan tappat uppdraget att ha en saklig och allsidig undervisning. Även här är läroplanen tydlig: ”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.”

Där normkritik dominerar sexualundervisningen är det tyvärr inte möjligt. Föräldrar behöver därför fortsätta ta sitt ansvar för att prata om blommor och bin, värderingar och identitet med sina barn.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.