Utveckla bibelstudiet i de lokala kyrkorna

En hög bibelsyn är inget värd om vi inte läser, studerar och praktiserar Bibelns ord, skriver Stefan W Sternmo.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Teologen Per-Axel Sverker skriver i den lilla boken ”Behövs en reformation? Romersk-katolsk och evangelikal teologi i dialog” (Svenska evangeliska alliansen) på sidan 17: ”En ny tendens inom den katolska kyrkan har under 1900-talet legat i det förnyade studiet av Bibeln.”

Svensk frikyrklighet behöver inspireras och utmanas av det förnyade studiet av Bibeln som sker inom den katolska kyrkan. Bibelstudiet är inte bara en teoretisk övning utan ett verktyg att forma lärjungar. Frikyrkan bygger på frivillig anslutning genom personlig tro. ”De som tog emot Ordet döptes”, som det står i Apostlagärningarna 2:41. Församlingen konstitueras och mognar genom mottagandet av Guds ord. Bibeln har därför en unik plats i den troendes liv.

Bibeln är den primära och absoluta normen för Guds uppenbarelse i Jesus Kristus. En hög bibelsyn är dock inget värd om vi inte läser, studerar och praktiserar Bibelns ord. Utmaningen för dagens frikyrko­predikanter, som är min kontext, är att ställa församlingen inför Bibelns texter och inte använda texterna som plattform för våra personliga upplevelser och tankar.

Vad gör församlingen med förkunnelsen? Vad gör förkunnelsen med församlingen? På vilket sätt prövar församlingen förkunnelsen? Leder Bibeln församlingen till en genuin omvändelse till Kristus som gör en skillnad i vardagen? Församlingens medvetna prövning av förkunnelsen utifrån Skriften är ett friskhetstecken. Prövandet betyder att man öppnar sitt hjärta för Guds ord. Förutsättningen för prövandet är att församlingen läser och studerar Bibeln. Därför behöver vi utveckla bibelstudiet i den lokala församlingen.

Alla har inte möjlighet att avsätta ett år på bibelskola eller en kväll i veckan för bibelstudium. Hur kan vi lösa detta i den lokala församlingen? I Pingstförsamlingen Karlskoga, där jag tjänar som pastor, har vi en webb-bibelskola. Hösten 2018 studerade vi Matteusevangeliet. I vår har vi studerat Uppenbarelse­boken. Varje vecka publiceras en lektion på 30 minuter som deltagarna kan lyssna på när de vill, var de vill och hur de vill. I stället för att män­niskor kommer till kyrkan tar vi bibelstudiet rakt in i deras vardagsrum. Syftet är att vi ska lära känna Gud i Jesus Kristus och fördjupa vår tillbedjan och efterföljelse.

Jag är djupt tacksam till församlingen att jag får utrymme i min tjänst att leda människor in i Bibelns fascinerande värld. Jag vill uppmuntra den lokala församlingen att utveckla det systematiska och uthålliga studiet. Hitta kreativa och relevanta vägar som fungerar i ert sammanhang. Låt oss leva i ständig förändring under Guds ord.

Stefan W Sternmo, pastor och föreståndare Pingst Karlskoga

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.