Våga missionera bland muslimer

Muslimerna i Sverige blir allt fler. Kristnas kallelse är att välkomna och hjälpa, men även att vittna om den kristna tron. Det skriver pastor Claes-Göran Bergstrand.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Över 50 miljoner människor befinner sig på flykt, så många har det inte varit sedan andra världskriget enligt FN:s flyktingkommissariat. Sverige är ett av de länder som tar emot flest flyktingar, vilket är bra. I början av 2014 beräknades att vi skulle ta emot sextiotusen i år, men på grund av en ökande flyktingström från Syrien och Irak har den siffran höjts till åttiotusen.

Så många har vi inte tagit emot sedan början av 1990-­talet. Då kom bland andra 250 flyktingar till Borlänge, där jag då jobbade, de flesta muslimer från kriget på Balkan. Kyrkorna gick samman för att ta emot dem och hjälpa. Vi älskade dem, vittnade för dem och somliga gömde vi.

I Korskyrkans möten deltog lika många flyktingar som svenskar, vilket innebar att vårt folk fick anpassa sig till dem. Förkunnelsen tolkades till tre språk och om de inte förstod försökte vi förklara. Missionsfältet kom bokstavligen till kyrkdörren och det kändes självklart att dela tron med dem.

De flesta som flyr till Sverige är muslimer och antalet i vårt land kommer att öka till omkring femhundratusen. Det är långt fler än antalet frikyrkliga. Är vi kristna beredda på denna tillströmning och vill vi inse att missionsfältet kommer allt närmare? Är vi villiga att vara missionärer i vårt eget land? En kristens kallelse är att välkomna dem och hjälpa dem på det sätt man kan, men det är även vårt uppdrag att vittna om vår tro och föra dem till Kristus. Jag undrar dock om det är lika självklart i dag som det var för tjugo år sedan.

Många muslimer som söker asyl här flyr ifrån terror och förtyck och anpassar sig förhållandevis bra i samhället. De förespråkar inte att införa sharia­lagar i nuläget, men här finns också militanta jihadister som vill det. Dessa står i kontakt med den aktuella sunnimuslimska terrorrörelsen Isis som speciellt pekat ut svenska intressen som mål för terror­attacker. Islam tolkas visserligen på olika sätt men är per definition intolerant och strävar efter världsherravälde. Att muslimer inte får konvertera till kristen tro är bevis nog. Fallet med den kristna sudanesiskan Meriam Ibrahim understryker det (Dagen 25/6). I västvärlden känner ni inte islams sanna natur, säger den koptiske prästen Zakaria Botros (Dagen 24/6). Debattören Mona Walter bekräftar detta med egna personliga exempel (Dagen 8/7).

Kristna har ändrat synen på islam och muslimsk tro över tid. Man har blivit mer förstående och menar att vi ber till samma Gud. Visst, vi har gemensamma rötter i Abraham genom halvbröderna Ismael och Isak, men något gick snett för Ismaels ättlingar – det arabiska folket. Fråga en före detta muslim som mött Jesus och blivit kristen. Jag har träffat flera under årens lopp och deras vittnesbörd är tydligt – Allah kan inte vara samma Gud som Bibelns Gud.

Det mest centrala i den kristna gudsbilden skiljer sig helt från hur Koranen beskriver Allah. Två gånger säger Gud om Jesus i Bibeln: ”Denne är min son, den Älskade.” Och Paulus skriver: ”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.”

I Koranen står det: ”Otrogna är de, som säga; ’Gud är förvisso Kristus Marias son’, ty Kristus sade: ’Israel barn, dyrken Gud, min och eder Herre!’” Och, ”Säg: Gud är en, Gud, den Evige; Ej har han fött och ej är han född, och ingen är hans like.” Muhammed säger: ”Om Förbarmaren hade en son, skulle jag vara den förste att dyrka honom.” Alltså tror inte en muslim att Allah kan ha en son. Det är hädelse och Allah står över en sådan gudsbild.

Det är naiva kristna som hävdar att Allah och Bibelns Gud är av samma väsen.

I en Stockholmsförort med 6 000 invånare där 70 procent har utländsk bakgrund arbetar en liten församling, och vi vill nå dessa människor med Guds kärlek och Jesu förvandlande kraft. Nu pågår fastemånaden ramadan då muslimerna ägnar mycket tid åt att läsa Koranen och be särskilda böner. En lämplig tid att komma ut ur vår bekvämlighet och be för dem och kanske ta kontakt för att läsa Koranen och Bibeln tillsammans.

Läs om Jesus (nämnd tolv gånger i Koranen). Läs sura 47:4: ”När ni möter dem som är otrogna så halshugg dem tills ni anställt ett blodbad bland dem! Slå dem då i bojor!” Jämför med Luk. 6:27f: ”Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er, …, Om någon slår dig på den ena kinden så vänd den andra kinden till.” Och för ett samtal utifrån det.

Sanningen (Jesus) är att Gud älskar alla människor men att bara den som är född av Guds Ande har evigt liv. Om Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom Anden är det väl självklart att vi delar med oss av den till alla människor, även till muslimer (Gal. 6:8–10).

Claes-Göran Bergstrand, pastor Hässelby.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Coronakrisen
Pat Marmo, ägare till en begravningsbyrå i Brooklyn, berättar att de är kraftigt överbelastade till följd av corona-pandemin. 
Foto: John Minchillo
Foto: John Minchillo
Dokument
Coronakrisen
Coronakrisen har redan slagit hårt mot kristna gårdars ekonomi. Osäkerheten är också stor kring hur det kommer att bli med campinggäster till sommaren.
Foto: Natanael Johansson
Foto: Natanael Johansson
Coronakrisen
Foto: Tomas Oneborg SvD/TT & Privat
Foto: Tomas Oneborg SvD/TT & Privat