Våga uppmärksamma äldres ökande drickande

Att prata om alkoholmissbruk och kanske speciellt om äldres för höga konsumtion, är omgivet av tabu, skuld, skam och beröringsångest.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Vågar vi prata om äldres drickande? Vi i Blå bandet ser att äldres alkoholkonsumtion stigit. Ökningen som ägt rum är dramatisk. För första gången dricker personer över 55 år mer än de under 25 år.

Många äldre tar en stor alkoholkonsumtion med sig in i pensionsåldern. En annan grupp är äldre som kanske inte har haft en djupt skadligt konsumtion men som i samband med pensioneringen ökar sitt alkoholintag. Det kan vara i samband med att de lämnar arbetslivet och får mer tid till rödvin med vänner eller att de har mist en make/maka och upplever ensamhet. Fysiologiska ändringar hos äldre, låg vikt och medicinintag medför ökad känslighet för alkohol. Även en liten mängd alkohol kan få påtagliga följder i form av fallskador, exempelvis brutna handleder, lårben eller huvudskador. Detta kan ge upphov till många smärtor, intag på sjukhus och långvarig konvalescens.

Den ökade alkoholkonsumtionen ger vårdpersonal komplicerade problemställningar att ta hand om. Speciellt bland de mest sårbara medborgarna, som är skadade kroppsligt, psykisk och socialt av ett mångårigt missbruk. Blå bandet anser därför att det är viktigt att rusta vårdpersonalen till att tala med äldre om alkohol. Kompetensutveckling av personalen, så de tänker och talar förebyggande om alkohol.

Att prata om alkoholmissbruk och kanske speciellt om äldres för höga konsumtion, är omgivet av tabu, skuld, skam och beröringsångest. Det är viktigt att vi alla, anhöriga och vårdpersonal, bidrar till att bryta ner tabun. Då öppnar vi samtidigt upp för tidig hjälp. Risken är annars att äldre och anhöriga far ännu mer illa och hamnar mellan stolarna, mellan exempelvis allmänvården och sjukvården. Blå bandet anser att tidig upptäckt av de som har alkoholproblem är viktig.

Tillsammans kan vi göra skillnad om vi uppmärksammar äldres drickande och om vi vågar tala med varandra om detta!

Susanne Hedman Jensen, förbundsordförande Blå bandet, nykterhetsorganisation på kristen grund

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium Foto: Natanael Gindemo
Foto: Natanael Gindemo
Premium Foto: Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT