Våld och orättvisor skapar och cementerar fattigdom

När Diakonia lyfter våld och annan utsatthet gör vi det i relation till de länder vi arbetar i, och utifrån den kunskap vi och våra samarbetsorganisationer har – sett genom folkrätten och andra principer som förenar alla som strävar för fred och rättvisa.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Att vara oberoende och opartisk i vår kritik innebär inte att fördela kritik jämnt mellan två parter i en asymmetrisk konflikt, eller att sprida kritik jämnt över grannar i en region. Vi reagerar på det våld och de orättvisor vi ser som skapar och cementerar fattigdom. Det gör vi i Palestina och i många andra länder. Vi gör det genom att rapportera det vi och våra samarbetsorganisationer ser, och genom att få den svenska regeringen, EU, FN och andra aktörer att reagera enligt folkrätten. Våra frikyrkliga huvudmän är en viktig och stark kraft i detta arbete.

I den rapportering från Diakonia som Leif Thybell hänvisar till ser vi inga felaktigheter, och som del av vår målsättning att vara opartiska kommer vi att fortsätta att förlita oss på folkrätten och på källor från aktörer som FN, snarare än att förlita oss på information från parterna i konflikten.

Vi håller med Leif Thybell om att det finns en risk för att spridning av hat och motvilja mot Israel och mot judar kan späda på antisemitiska strömningar. Därför skulle vi aldrig göra det. Däremot kommer vi att fortsätta att kritisera Israels nuvarande ockupationspolitik och annan våldsutövning mot civila, utan att bli tystade av de som väljer att tolka sådan kritik som antisemitisk. På samma sätt kommer vi att fortsätta fördöma Hamas raketskjutande mot civila mål, utan att bli tystade av de som skulle välja att tolka den kritiken som antimuslimsk.

Vår utgångspunkt är självklar – de rättigheter vi hävdar för oss själva, utkräver vi för andra, oavsett etnisk tillhörighet eller religion.

Sofia Hallonsten, pressekreterare, Diakonia

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.