Välja församling fritt är ingen bra idé

Ska man också få välja kommuntillhörighet fritt?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar året ut för endast 10 kr

eller