Var med och be för hela riksdagen

Bry dig inte om partibeteckningarna, skriver prästen Peter Artman.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Hösten manövrerar nu ut sommaren på alla fronter. Väderomslag så det förslår. Semesterveckorna är historia; skolan har börjat och i veckan som kommer är det höststart för riksdagen genom riksmötets högtidliga öppnande. Därför kommer vi samman nu på måndag, dagen innan, till bön för riksdag och regering. Vi söker oss nära maktens boningar genom förmiddagens bönevandring. Vi följer Jesus anvisningar att be, söka och bulta, så att det öppnas. Riksdagens arbetsår öppnas utan vår inverkan, men vår bön är att Guds rike ska bli synligt också i dessa ofta trånga korridorer med separata partirum. Samlingarna äger rum, förmiddag och eftermiddag, i S:ta Clara kyrka. Du kan läsa mer på deras hemsida. Vi söker nationell ekumenisk bredd och ber särskilt för riksdagens kristna grupp.

Upprinnelsen till denna årliga bönedag, som började för fem år sedan, är från år 2009 då Sverige var ordförandeland i EU. Vi gästades av 50 personer från övriga Europa som avsatte en vecka här för att be för vårt land och denna vår gemensamma kontinent. De blev böneguidade genom Riksdagshuset och lyste förväntansfulla upp när vi berättade att vi befann oss på Helgeandsholmen – The Island of the Holy Spirit. Oj, vad de bad. Men, kan vi förvänta oss att Den helige Ande gör framstötar i Sveriges riksdags sessioner och beslutande utskott? Är Gud intresserad av politik?

Det fanns institutioner i Europa under medeltiden som kallades Helgeandshus. De kombinerade ålderdomshem, fattigstugor och sjukhus drivna av Helige Andes orden, en viktig del av den tidens omsorgsväsen. Här fanns plats för både fattiga och rika, som bidrog ekonomiskt utifrån vad de hade. I Stockholm låg en sådan precis där riksdagshuset ligger i dag, från slutet av 1200-talet och tre hundra år framåt. Därför kom den lilla ön att kallas just Helgeandsholmen. Bättre grund för riksdagens arbete är svårt att tänka sig.

Kanske är du förhindrad av anställning eller andra plikter denna dag. Du kan ändå vara med oss i bön på hemmaplan. Aktualisera i din församling, för din pastor eller präst, så att det ges tid i söndagens gudstjänst till bön för de styrande i vårt land! Nämn förtroendevalda och ministrar vid namn! Bry dig inte om partibeteckningarna! Lyft upp dem inför Guds heliga härlighet. Det gör skillnad!

”Så älskade Gud världen”, och gör så ännu. Guds rike är ett rike för alla tider. Guds Messias ska återvända för att ta plats. Fram till dess får vi tro det som står i Ordspråksboken: ”Herren leder kungars hjärtan som vattenflöden, han styr dem vart han vill.” Lika länge som Gud vill att vi ska bygga bo och samverka med varandra, lika länge bryr han sig om hur vi ordnar det för oss i denna värld som är hans. Riksdagsman Tuve Skånberg påminde oss vid förra årets bönedag om Jeremias uppmaning till Guds skingrade folk. Den är lika aktuell nu som då: ”Sök stadens bästa!”

Det kan handla om din stad, din ort, men denna måndag 9 september handlar det om allas vår huvudstad: Stockholm. Sök Stockholms bästa! För om det går den väl så går det också oss väl. Står det inte så?

Peter Artman, präst

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner
Vigselkrav
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen vill med ett nytt förslag göra det svårare för vigselförrättare att neka samkönade par att vigas till äktenskap.
Foto: Kallestad, Gorm
Foto: Kallestad, Gorm