Varför en dag om barn utan abortfrågan?

Som kristen kyrka är vi kallade att värna de svaga och utsatta.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Öppet brev till ärkebiskop Anders Wejryd från Människorätt för ofödda:

Den 16-17 november bjuder Du in till Barn och unga - ärkebiskopens möte 2012, ett arrangemang som ska ställa frågor om hur Svenska kyrkan tillsammans med andra kan arbeta för barnets rättigheter. Vi välkomnar varmt detta initiativ, då de minsta i vårt samhälle lider svårt av avkristningens följder.

En utgångspunkt för mötet är FN:s barnkonvention, som slår fast att varje barn har rätt till liv, hälsa och utveckling. Den förstnämnda rättigheten är naturligtvis grundläggande. Om rätten till liv inte respekteras kan barnet omöjligt komma i åtnjutande av någon av de andra rättigheter som barnkonventionen stipulerar. Vidare är ett av de teman som tas upp på mötet Barn i utsatta situationer, utifrån det faktum att barnets rättigheter i dag kränks genom våld, övergrepp och försummelse. Mötet syftar enligt beskrivningen till förändring: ”Hur går vi från ord till handling? Hur kan vi rent praktiskt arbeta för att barnkonventionens formuleringar om barns värde och delaktighet ska bli verklighet - i samhället och kyrkan, i Sverige och världen?”

Med mötets teman i åtanke vill vi i organisationen MRO lyfta fram den största pågående kränkningen av barns rätt: De cirka 37 000 aborter som varje år utförs i vårt land. I Sverige i dag tar våldet och övergreppen mot barn sin början redan i livmodern. Som kristen kyrka är vi kallade att värna de svaga och utsatta, hålla fast vid det vi fått oss anförtrott och inte okritiskt acceptera den världsliga maktens tänkesätt och värderingar.

Vi vill därför ställa några frågor till ärkebiskopen:

• Varför tas inte abortfrågan upp under mötet? Hur kan tystnad kring en så central frågeställning i detta sammanhang motiveras?

• Vad har Du, som ledare för Svenska kyrkan, i övrigt att säga om abortfrågan? Är dessa 37 000 ofödda vars liv släcks varje år inte att betrakta som barn, och vilka vetenskapliga och teologiska ståndpunkter bygger i så fall detta ställningstagande på?

För samhällets svagaste medborgares skull hoppas vi på ett rakt och fruktbart samtal kring dessa frågor.

Annette Westöö, vice ordförande

Nasrin Sjögren, taleskvinna

MRO, Människorätt för ofödda

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium Musse Hasselvall. 
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Premium Många pastorer säger upp sig före pensionsåldern.
Foto: Stefan Spassow
Foto: Stefan Spassow